Menu

Desatero správného topiče aneb jak správně topit

Chcete ušetřit za palivo, snížit vliv našeho vytápění na kvalitu ovzduší či méně kouřem obtěžovat své okolí? Přidejte se k nám a osvojte si deset těchto pravidel.

  1. Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused
  2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky – více se ohřeješ a bude z toho méně kouře
  3. Nespaluj odpadky
  4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus
  5. Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas (neplatí pro automaty a zplyňovací kotle)
  6. Pravidelně čisti kotel a komín
  7. Dle svých možností používej moderní kotel či kamna
  8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C
  9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ
  10. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z tvého komína