Menu

Vyúčtování – 4. kolo

Pokud již máte kotel vyměněn, můžete předložit finanční vyúčtování – nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. 9. 2025.

My vyúčtování zkontrolujeme, a pokud bude v pořádku, dojde k proplacení dotace. Pokud bude třeba nějaký údaj doplnit, vyzveme vás.

Nový zdroj tepla musí být uveden v Seznamu výrobků a technologií.

Účetní doklady doložte, prosím, v kopii. Originály si ponechejte u sebe a označte textem:

Toto označení nemusí být uvedeno v textu faktury, stačí jej dopsat rukou na originál.