Menu

Jak podat žádost?

Dne 26. 6. 2023 rozhodla rada kraje o vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva.

Žádost se vyplňuje elektronicky.

Od 28. 6. 2023 je pro žadatele zpřístupněna elektronická žádost.
Od 31. 7. 2023 bude možné žádost elektronicky odeslat, vytisknout a spolu s přílohami žádosti doručit na Krajský úřad.

Nejprve je třeba se do aplikace zaregistrovat, k tomu je zapotřebí mít platnou e‑mailovou schránku (heslo nemusí být shodné s heslem pro přístup do vaší e‑mailové schránky).

Po dokončení registrace se žadatel o dotaci může kdykoliv do aplikace přihlásitvytvořit novou žádost, nebo může pokračovat ve vyplňování již rozpracované žádosti. Rozpracovaná žádost může být vždy pouze jedna.

Po vyplnění všech povinných polí (s červenou hvězdičkou) bude možné žádost od 31. 7. 2023 od 10:00 h odeslat. Poté je potřeba žádost vytisknout, podepsat žadatelem a spolu s povinnými přílohami ji do 10 pracovních dnů doručit osobně na podatelnu Krajského úřadu, poštou nebo datovou zprávou (identifikátor datové schránky: 8x6bxsd).

Přílohy se dokládají pouze v listinné formě (nevkládají se elektronicky).

Seznam dokládaných příloh:

V relevantních případech budou dále doloženy:

Bližší informace k podání žádosti o kotlíkovou dotaci najdete v dokumentu dotační program – 5. kolo (formát pdf, velikost 320 kB)

Přílohy dotačního programu.