DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ – KOTLE NA BIOMASU A TEPELNÁ ČERPADLA

Provoz Krajského úřadu pro veřejnost

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením v budově Krajského úřadu v Ostravě jsou od 10. září 2020 případné osobní konzultace v kotlíkové kanceláři omezeny jen na ty předem telefonicky domluvené (na tel.čísle 595 622 355) nebo zarezervované zde: https://rezervace.msk.cz/cs/public_services/krajsky-urad-moravskoslezsky-kraj/public_operations/14/new_reservation?place_id=8 . Pokud by klient přišel bez ohlášení, bude vyřízen pouze v případě, že bude volná konzultační místnost. Těch je pro celý úřad pouze omezený počet.

Pokud potřebujete konzultovat své dotazy týkající se kotlíkových dotací, využijte přednostně prosím písemnou formu (kotliky@msk.cz) případně telefonický kontakt (595 622 355). Děkujeme.                                                                                                                 9.9.2020


Dodatečná informace k osobnímu doručení smluv na podatelnu KÚ MSK

Vážení žadatelé,

pokud jste se rozhodli, že podepsané smlouvy o poskytnutí dotace doručíte osobně na podatelnu KÚ MSK, vezměte prosím na vědomí, že je nezbytné:
1) mít smlouvy vytištěné, podepsané a vyplněné datum podpisu na všech 3 výtiscích smlouvy (podatelna není konzultačním místem a nemá prostor s Vámi smlouvy procházet),
2) mít smlouvy vloženy do obálky, která je nadepsaná stejně, jako kdybyste obálku předávali poště (odesílatel, adresát), dle informací uvedených v e-mailu, jehož přílohou byla smlouva o dotaci,
3) vyžadujete-li potvrzení podatelny o převzetí obálky se smlouvami, mít vytištěný a vyplněný dokument „Úřední záznam o osobním podání dokumentu - smlouva“, který naleznete na konci této stránky v sekci „Přílohy:“; tento dokument nevkládejte do obálky se smlouvami!

Detailnější informace budou odeslány všem žadatelům na e-mail uvedený v žádosti o dotaci.

Poznámka:
Vzhledem k situaci s pandemií koronaviru v MSK, prosím, preferujte možnost odeslání smluv přes poskytovatele poštovních služeb.

Pokud jste již smlouvy odeslali/doručili na KÚ MSK považujte tuto zprávu za bezpředmětnou!Děkujeme                                                                                                                                                                              29.6.2020


Aktualita k žádostem schváleným do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací

Změnové Rozhodnutí o navýšení prostředků ve výši 500 mil. Kč pro zásobník 3. výzvy kotlíkových dotací bylo doručeno Moravskoslezskému kraji v podobě, která kraji umožňuje začlenit finanční prostředky do stávajícího dotačního programu a podpořit vytvořený zásobník projektů. Rada kraje dnes, tj. 22.6.2020, projednala zapojení financí do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Od úterý 23.6.2020 bude zahájena administrativní příprava Smluv o poskytnutí dotace pro projekty od pořadového čísla 3.471 do pořadového čísla 8.060. Smlouvy budou žadatelům následně odesílány e-mailem z e-mailové adresy karel.robot@msk.cz.

Pro žadatele s vyššími pořadovými čísly v tuto chvíli nemáme přiděleny finanční prostředky. O jejich navýšení nadále vyjednáváme.

V případě, že dojde v průběhu administrace programu k úspoře způsobené např. odstoupením některých žadatelů, budeme žadatele s pořadovým číslem 8.061 a vyšším kontaktovat formou e-mailu s informací o možnosti uzavřít dotační smlouvu.                       22.6.2020

 


Obnovení činnosti krajského úřadu pro veřejnost

Do 30.4.2020 pracujeme z domova, ale je možné omezeným způsobem využít našich služeb. Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením v budově Krajského úřadu v Ostravě jsou případné osobní konzultace v kotlíkové kanceláři omezeny jen na ty předem telefonicky domluvené (na tel.čísle 595 622 355). Pokud by klient přišel bez ohlášení, bude vyřízen pouze v případě, že bude volná konzultační místnost. Těch je pro celý úřad pouze omezený počet.
 
Pokud potřebujete konzultovat své dotazy týkající se kotlíkových dotací, využijte přednostně prosím písemnou formu (kotliky@msk.cz) případně telefonický kontakt (595 622 355). Děkujeme.                                                                                                                20.4.2020

Informace pro žadatele v zásobníku projektů 3. kola kotlíkových dotací

Finanční prostředky, které prozatím ušetřili žadatelé o kotlíkovou dotaci (tím, že zrealizovali výměnu zdroje levněji, než předpokládali v žádosti o dotaci), budou použity pro další žadatele. Tyto uspořené prostředky aktuálně pokryjí žádosti do pořadového čísla 3/03470 (včetně).
Žádosti s pořadovými čísly od 3471 budou kryty z navýšení finančních prostředků, o které jsme požádali prostřednicvtím nového projektu koncem minulého roku. Toto navýšení pokryje žádosti do pořadového čísla cca 8060. O následném uzavírání smluv s žadateli Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.  Aktuální informace najdete na těchto webových stránkách.

O prostředcích pro čísla od 8060 do 10000 budeme dále vyjednávat.


PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE V 3. KOLE BYL UKONČEN

Dne 22.5.2019 v 10:16 h byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové dotace a to podáním žádosti s pořadovým číslem 3/10000.

Přestože byla finanční alokace na tuto výzvu již v prvních minutách příjmu žádostí vyčerpána, máme přislíbeno její navýšení ze strany Ministerstva životního prostředí - viz tisková zpráva: https://www.mzp.cz/cz/news_190513-komentar-ministra-brabce-zajem-o-kotlikove-dotace-je-obrovsky-moravskoslezskem-kraji-pridame%20dalsich-500-milionu


Pokud máte jako žadatelé o kotlíkovou dotaci zájem také o "kotlíkovou půjčku", kontaktujte prosím příslušné město/obec, ve které se nemovitost nachází. Finanční prostředky na půjčky budou poskytovány Státním fondem životního prostředí prostřednictvím měst a obcí, které o tyto prostředky pro své občany zažádají.


Upozornění pro žadatele – vlastníky kotlů ATMOS

Dle informací Státního fondu životního prostředí vzešlých z jednání s výrobcem kotlů ATMOS (Jaroslav Cankař a syn ATMOS) došlo v minulosti u kotlů ATMOS řady C18S, C20S a C30S vyrobených od února 2000 k uvedení chybného údaje o emisní třídě dle normy ČSN EN 303-5. Na štítku kotlů uvedené řady je uvedena emisní třída 1, ve skutečnosti se však jedná o kotle 3. emisní třídy. Na výměnu těchto kotlů, tedy kotlů ATMOS řady C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, tak nelze poskytnout podporu formou kotlíkové dotace financované z prostředků Operačního programu životní prostředí v rámci 2. výzvy. Dle Závazných pokynů MŽP platných pro 2. výzvu a podmínek krajského dotačního programu totiž nelze podpořit výměnu kotlů na pevná paliva splňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle uvedené normy.

V rámci dosud vyhodnocených žádostí Moravskoslezský kraj zatím žádný takový případ neeviduje. V případě, že se takový případ vyskytne, bude žadatel informován o dalším postupu. 


Chcete si spočítat, kolik byste mohli ušetřit za vytápění pořízením nového kotle? Klikněte na obrázek kalkulačky, kde se Vám otevře aplikace (MS Excel) „VYHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY PALIVOVÝCH NÁKLADŮ PŘI VÝMĚNĚ STARÉHO KOTLE NA PEVNÁ PALIVA ZA NOVÝ“.  

Využijte pokyny k vyplnění aplikace