DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ – KOTLE NA BIOMASU A TEPELNÁ ČERPADLA

Úprava úředních hodin pro veřejnost - od 12. října 2020

Úřední hodiny KÚ MSK pro veřejnost pro osobní podání na podatelně, CzechPoint a pro osobní kontakt se zaměstnanci jsou od 18. prosince 2020 v těchto dnech:

Pondělí: 8 - 17 h

Středa: 8 - 17 h

Prosíme pokud možno preferovat písemný a telefonický kontakt před osobní návštěvou. Provoz kotlíkové linky je beze změny (každý den v týdnu). 18.12.2020


Provoz krajského úřadu pro veřejnost

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením v budově Krajského úřadu v Ostravě jsou od 10. září 2020 případné osobní konzultace v kotlíkové kanceláři omezeny jen na ty předem telefonicky domluvené (na tel.čísle 595 622 355) nebo zarezervované zde: https://rezervace.msk.cz/cs/public_services/krajsky-urad-moravskoslezsky-kraj/public_operations/14/new_reservation?place_id=8 . Pokud by klient přišel bez ohlášení, bude vyřízen pouze v případě, že bude volná konzultační místnost. Těch je pro celý úřad pouze omezený počet.

Pokud potřebujete konzultovat své dotazy týkající se kotlíkových dotací, využijte přednostně prosím písemnou formu (kotliky@msk.cz) případně telefonický kontakt (595 622 355). Děkujeme. 9.9.2020


Dodatečná informace k osobnímu doručení smluv na podatelnu KÚ MSK

Vážení žadatelé,

pokud jste se rozhodli, že podepsané smlouvy o poskytnutí dotace doručíte osobně na podatelnu KÚ MSK, vezměte prosím na vědomí, že je nezbytné:
1) mít smlouvy vytištěné, podepsané a vyplněné datum podpisu na všech 3 výtiscích smlouvy (podatelna není konzultačním místem a nemá prostor s Vámi smlouvy procházet),
2) mít smlouvy vloženy do obálky, která je nadepsaná stejně, jako kdybyste obálku předávali poště (odesílatel, adresát), dle informací uvedených v e-mailu, jehož přílohou byla smlouva o dotaci,
3) vyžadujete-li potvrzení podatelny o převzetí obálky se smlouvami, mít vytištěný a vyplněný dokument „Úřední záznam o osobním podání dokumentu - smlouva“, který naleznete na konci této stránky v sekci „Přílohy:“; tento dokument nevkládejte do obálky se smlouvami!

Detailnější informace budou odeslány všem žadatelům na e-mail uvedený v žádosti o dotaci.

Poznámka:
Vzhledem k situaci s pandemií koronaviru v MSK, prosím, preferujte možnost odeslání smluv přes poskytovatele poštovních služeb.

Pokud jste již smlouvy odeslali/doručili na KÚ MSK považujte tuto zprávu za bezpředmětnou! Děkujeme 29.6.2020


Aktualita k žádostem schváleným do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací

Změnové Rozhodnutí o navýšení prostředků ve výši 500 mil. Kč pro zásobník 3. výzvy kotlíkových dotací bylo doručeno Moravskoslezskému kraji v podobě, která kraji umožňuje začlenit finanční prostředky do stávajícího dotačního programu a podpořit vytvořený zásobník projektů. Rada kraje dnes, tj. 22.6.2020, projednala zapojení financí do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Od úterý 23.6.2020 bude zahájena administrativní příprava Smluv o poskytnutí dotace pro projekty od pořadového čísla 3.471 do pořadového čísla 8.060. Smlouvy budou žadatelům následně odesílány e-mailem z e-mailové adresy karel.robot@msk.cz.

Pro žadatele s vyššími pořadovými čísly v tuto chvíli nemáme přiděleny finanční prostředky. O jejich navýšení nadále vyjednáváme.

V případě, že dojde v průběhu administrace programu k úspoře způsobené např. odstoupením některých žadatelů, budeme žadatele s pořadovým číslem 8.061 a vyšším kontaktovat formou e-mailu s informací o možnosti uzavřít dotační smlouvu. 22.6.2020


Obnovení činnosti krajského úřadu pro veřejnost

Do 30.4.2020 pracujeme z domova, ale je možné omezeným způsobem využít našich služeb. Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením v budově Krajského úřadu v Ostravě jsou případné osobní konzultace v kotlíkové kanceláři omezeny jen na ty předem telefonicky domluvené (na tel.čísle 595 622 355). Pokud by klient přišel bez ohlášení, bude vyřízen pouze v případě, že bude volná konzultační místnost. Těch je pro celý úřad pouze omezený počet. Pokud potřebujete konzultovat své dotazy týkající se kotlíkových dotací, využijte přednostně prosím písemnou formu (kotliky@msk.cz) případně telefonický kontakt (595 622 355). Děkujeme. 20.4.2020


Informace pro žadatele v zásobníku projektů 3. kola kotlíkových dotací

Finanční prostředky, které prozatím ušetřili žadatelé o kotlíkovou dotaci (tím, že zrealizovali výměnu zdroje levněji, než předpokládali v žádosti o dotaci), budou použity pro další žadatele. Tyto uspořené prostředky aktuálně pokryjí žádosti do pořadového čísla 3/03470 (včetně).
Žádosti s pořadovými čísly od 3471 budou kryty z navýšení finančních prostředků, o které jsme požádali prostřednicvtím nového projektu koncem minulého roku. Toto navýšení pokryje žádosti do pořadového čísla cca 8060. O následném uzavírání smluv s žadateli Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu. Aktuální informace najdete na těchto webových stránkách.

O prostředcích pro čísla od 8060 do 10000 budeme dále vyjednávat.


PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE V 3. KOLE BYL UKONČEN

Dne 22.5.2019 v 10:16 h byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové dotace a to podáním žádosti s pořadovým číslem 3/10000.

Přestože byla finanční alokace na tuto výzvu již v prvních minutách příjmu žádostí vyčerpána, máme přislíbeno její navýšení ze strany Ministerstva životního prostředí - viz tisková zpráva: https://www.mzp.cz/cz/news_190513-komentar-ministra-brabce-zajem-o-kotlikove-dotace-je-obrovsky-moravskoslezskem-kraji-pridame%20dalsich-500-milionu


Pokud máte jako žadatelé o kotlíkovou dotaci zájem také o "kotlíkovou půjčku", kontaktujte prosím příslušné město/obec, ve které se nemovitost nachází. Finanční prostředky na půjčky budou poskytovány Státním fondem životního prostředí prostřednictvím měst a obcí, které o tyto prostředky pro své občany zažádají.


Upozornění pro žadatele – vlastníky kotlů ATMOS

Dle informací Státního fondu životního prostředí vzešlých z jednání s výrobcem kotlů ATMOS (Jaroslav Cankař a syn ATMOS) došlo v minulosti u kotlů ATMOS řady C18S, C20S a C30S vyrobených od února 2000 k uvedení chybného údaje o emisní třídě dle normy ČSN EN 303-5. Na štítku kotlů uvedené řady je uvedena emisní třída 1, ve skutečnosti se však jedná o kotle 3. emisní třídy. Na výměnu těchto kotlů, tedy kotlů ATMOS řady C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, tak nelze poskytnout podporu formou kotlíkové dotace financované z prostředků Operačního programu životní prostředí v rámci 2. výzvy. Dle Závazných pokynů MŽP platných pro 2. výzvu a podmínek krajského dotačního programu totiž nelze podpořit výměnu kotlů na pevná paliva splňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle uvedené normy.

V rámci dosud vyhodnocených žádostí Moravskoslezský kraj zatím žádný takový případ neeviduje. V případě, že se takový případ vyskytne, bude žadatel informován o dalším postupu.


Přílohy dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva":