DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ – KOTLE NA BIOMASU A TEPELNÁ ČERPADLA

INFORMACE K 3. VÝZVĚ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Dne 9.4.2019 rozhodla rada kraje o vyhlášení dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva".

Od 10. 4. 2019 je pro žadatele o kotlíkovou dotaci dostupná na adrese https://kotliky.msk.cz  elektronická žádost o dotaci.

Nejprve je potřeba se do aplikace zaregistrovat, k tomu je zapotřebí mít platnou emailovou schránku (heslo nemusí být shodné s heslem pro přístup do Vaší emailové schránky). Po dokončení registrace se žadatel o dotaci může kdykoliv do aplikace přihlásit a vytvořit novou žádost, kterou následně vyplní. Po vyplnění všech povinných polí (s červenou hvězdičkou) lze žádost uložit.

Od 13. 5. 2019 od 10:00h  bude možné odeslat (tlačítko „uložit a odeslat“).

Poté je potřeba žádost vytisknout a podepsat žadatelem o dotaci a spolu s povinnými přílohami ji do 10 pracovních dnů doručit na adresu Krajského úřadu v Ostravě.

Bližší informace k podání žádosti o kotlíkovou dotaci najdete níže v příloze Dotační program.


Pokud máte jako žadatelé o kotlíkovou dotaci zájem také o "kotlíkovou půjčku", kontaktujte prosím příslušné město/obec, ve které se nemovitost nachází. Finanční prostředky na půjčky budou poskytovány Státním fondem životního prostředí prostřednictvím měst a obcí, které o tyto prostředky pro své občany zažádají.


UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V 2. KOLE KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Dne 16.10.2018 byla přijata žádost o kotlíkovou dotaci s pořadovým číslem 10.000 a příjem žádostí byl tímto ukončen.

Finanční prostředky jsou již vyčerpány.

Veškeré dokumenty týkající se 2. kola kotlíkových dotací najdete na tomto webu na záložce ARCHIV DOTAČNÍCH PROGRAMŮ.

Pokyny k předložení vyúčtování kotlíkové dotace najdete na úvodní straně v zelené záložce VYÚČTOVÁNÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE.


Upozornění pro žadatele – vlastníky kotlů ATMOS

Dle informací Státního fondu životního prostředí vzešlých z jednání s výrobcem kotlů ATMOS (Jaroslav Cankař a syn ATMOS) došlo v minulosti u kotlů ATMOS řady C18S, C20S a C30S vyrobených od února 2000 k uvedení chybného údaje o emisní třídě dle normy ČSN EN 303-5. Na štítku kotlů uvedené řady je uvedena emisní třída 1, ve skutečnosti se však jedná o kotle 3. emisní třídy. Na výměnu těchto kotlů, tedy kotlů ATMOS řady C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, tak nelze poskytnout podporu formou kotlíkové dotace financované z prostředků Operačního programu životní prostředí v rámci 2. výzvy. Dle Závazných pokynů MŽP platných pro 2. výzvu a podmínek krajského dotačního programu totiž nelze podpořit výměnu kotlů na pevná paliva splňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle uvedené normy.

V rámci dosud vyhodnocených žádostí Moravskoslezský kraj zatím žádný takový případ neeviduje. V případě, že se takový případ vyskytne, bude žadatel informován o dalším postupu. 

 


Chcete si spočítat, kolik byste mohli ušetřit za vytápění pořízením nového kotle? Klikněte na obrázek kalkulačky, kde se Vám otevře aplikace (MS Excel) „VYHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY PALIVOVÝCH NÁKLADŮ PŘI VÝMĚNĚ STARÉHO KOTLE NA PEVNÁ PALIVA ZA NOVÝ“.  

Využijte pokyny k vyplnění aplikace

.