DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ – KOTLE NA BIOMASU A TEPELNÁ ČERPADLA

Finanční prostředky pro 3. výzvu kotlíkových dotací jsou pro teď vyčerpány – jednáme o jejich navýšení

Dne 27. 8. 2019 rozhodla rada kraje o poskytnutí dotace žadatelům do pořadového čísla 3/03373, čímž byly finanční prostředky výzvy pro otevřený dotační titul (A) vyčerpány.

Žádosti s pořadovým číslem 3/03374 a vyšším budou při splnění podmínek dotačního programu postupně schvalovány do tzv. zásobníku projektů. Ve chvíli, kdy bude Moravskoslezskému kraji navýšena finanční alokace, o čemž aktuálně jednáme s poskytovatelem dotace, budou projekty v zásobníku (žadatelé) postupně vyzývány k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Poslední a jedinou dostupnou informací o navýšení alokace pro Moravskoslezský kraj je tisková zpráva, kterou si můžete přečíst zde: https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=97.

Žadatelům, kteří budou schvalováni do zásobníku projektů a kteří obdrželi e-mail s informací, že jejich žádost bude zkontrolována do 75 pracovních dnů se tímto omlouváme za nepřesnou informaci. Termín 75 pracovních dnů pro kontrolu žádosti se váže pouze k žádostem, na které jsou finanční prostředky. Jak bylo již výše uvedeno, žádosti se budou i nadále postupně kontrolovat a schvalovat v orgánech kraje dle pořadového čísla žádosti.

V případě nových informací Vás budeme neprodleně informovat na našich webových stránkách.


Dne 21. 6., 22. 6. anebo 24.6.2019 Vám mohl být doručen email z adresy karel.robot3@msk.cz (Robot Karel 9997), a to na Vámi uvedenou emailovou adresu v žádosti o kotlíkovou dotaci. Vezměte, prosím, na vědomí, že se jedná o dotazníkové šetření Státního fondu životního prostředí rozesílané naprogramovaným robotem Moravskoslezského kraje (Robot Karel), nejedná se tedy o SPAM.


INFORMACE K ŽÁDOSTEM - 3. výzva kotlíkových dotací

Žádosti o kotlíkové dotace budou pracovníci Krajského úřadu kontrolovat dle pořadového čísla od nejnižších po ty nejvyšší. V případě, že budou v pořádku, budou předloženy radě kraje ke schválení. Zasedání rady kraje probíhá přibližně co 14 dnů.

Seznam schválených žadatelů bude průběžně zveřejňován na těchto webových stránkách v části SEZNAMY SCHVÁLENÝCH ŽADATELŮ. Zároveň bude úspěšným žadatelům zaslán email informující o schválení žádosti.


PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE V 3. KOLE BYL UKONČEN

Dne 22.5.2019 v 10:16 h byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové dotace a to podáním žádosti s pořadovým číslem 3/10000.

Přestože byla finanční alokace na tuto výzvu již v prvních minutách příjmu žádostí vyčerpána, máme přislíbeno její navýšení ze strany Ministerstva životního prostředí - viz tisková zpráva: https://www.mzp.cz/cz/news_190513-komentar-ministra-brabce-zajem-o-kotlikove-dotace-je-obrovsky-moravskoslezskem-kraji-pridame%20dalsich-500-milionu


PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O KOTLIKOVÉ DOTACE BYL ZAHÁJEN

Aktuální počet přijatých žádostí do 3. kola kotlíkových dotací je uveden na této stránce v zeleném poli.


INFORMACE K 3. VÝZVĚ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Dne 9.4.2019 rozhodla rada kraje o vyhlášení dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva".

Od 10. 4. 2019 je pro žadatele o kotlíkovou dotaci dostupná na adrese https://kotliky.msk.cz  elektronická žádost o dotaci.

Od 13. 5. 2019 od 10:00h  je možné odeslat (tlačítko „uložit a odeslat“). Poté je potřeba žádost vytisknout a podepsat žadatelem o dotaci a spolu s povinnými přílohami ji do 10 pracovních dnů doručit na adresu Krajského úřadu v Ostravě.

Bližší informace najdete níže v příloze Dotační program.


Pokud máte jako žadatelé o kotlíkovou dotaci zájem také o "kotlíkovou půjčku", kontaktujte prosím příslušné město/obec, ve které se nemovitost nachází. Finanční prostředky na půjčky budou poskytovány Státním fondem životního prostředí prostřednictvím měst a obcí, které o tyto prostředky pro své občany zažádají.

 


Upozornění pro žadatele – vlastníky kotlů ATMOS

Dle informací Státního fondu životního prostředí vzešlých z jednání s výrobcem kotlů ATMOS (Jaroslav Cankař a syn ATMOS) došlo v minulosti u kotlů ATMOS řady C18S, C20S a C30S vyrobených od února 2000 k uvedení chybného údaje o emisní třídě dle normy ČSN EN 303-5. Na štítku kotlů uvedené řady je uvedena emisní třída 1, ve skutečnosti se však jedná o kotle 3. emisní třídy. Na výměnu těchto kotlů, tedy kotlů ATMOS řady C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, tak nelze poskytnout podporu formou kotlíkové dotace financované z prostředků Operačního programu životní prostředí v rámci 2. výzvy. Dle Závazných pokynů MŽP platných pro 2. výzvu a podmínek krajského dotačního programu totiž nelze podpořit výměnu kotlů na pevná paliva splňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle uvedené normy.

V rámci dosud vyhodnocených žádostí Moravskoslezský kraj zatím žádný takový případ neeviduje. V případě, že se takový případ vyskytne, bude žadatel informován o dalším postupu. 


Chcete si spočítat, kolik byste mohli ušetřit za vytápění pořízením nového kotle? Klikněte na obrázek kalkulačky, kde se Vám otevře aplikace (MS Excel) „VYHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY PALIVOVÝCH NÁKLADŮ PŘI VÝMĚNĚ STARÉHO KOTLE NA PEVNÁ PALIVA ZA NOVÝ“.  

Využijte pokyny k vyplnění aplikace

.