Menu

Vyúčtování – 5. kolo

Pokud již máte kotel vyměněn, můžete předložit finanční vyúčtování – (nejdříve po schválení dotace) a nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí dotace, u smluv uzavřených od 10/2024 nejpozději do 30. 9. 2026.

My vyúčtování zkontrolujeme, a pokud bude v pořádku, dojde k proplacení dotace. Pokud bude třeba nějaký údaj doplnit, vyzveme Vás.

Seznam výrobků a technologií, který obsahuje podporované zdroje tepla.

Účetní doklady doložte, prosím, v kopii. Originály si ponechejte u sebe a označte textem:

Toto označení nemusí být uvedeno v textu faktury, stačí jej dopsat rukou na originál.