Menu

Změna schváleného typu kotle

Pokud se rozhodnete pro jiný typ kotle než ten, který jste uvedli v Žádosti o dotaci, vyplňte, prosím, formulář žádost o změnu typu kotle. (formát docx, velikost 21 kB) Ten doručte/zašlete v originále na krajský úřad.

O schválení změny rozhoduje rada kraje. Pokud bude žádost o změnu schválena, uzavřeme s vámi dodatek k původní smlouvě o financování kotlíkové dotace.