A A A
Menu

Často kladené dotazy

Kde si mohu o kotlíkovou dotaci požádat?
Domácnosti s nižšími příjmy mohou o dotaci žádat na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Ostatní domácnosti mohou žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám, který má na starosti Státní fond životního prostředí.

Pro koho je dotační program určen?
Pro vlastníky/spoluvlastníky rodinných domů, bytů v bytových domech a v trvale obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci, kteří provedou výměnu původního kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním (max. 2. emisní třídy). Podmínkou je, aby žadatel v dané nemovitosti trvale bydlel.

Jakým způsobem mohu podat žádost o kotlíkovou dotaci?
Žádost o dotaci vyplníte elektronicky. Tuto žádost následně vytisknete a spolu s přílohami doručíte v termínu pro podání žádosti (buď osobně nebo poštou) na adresu Krajského úřadu v Ostravě.

Jaká jsou kritéria pro nízkopříjmovou domácnost?
Průměrný čistý příjem za rok 2020 na jednoho člena domácnosti (včetně dětí) nesmí přesáhnout 170 900 Kč. Tato podmínka se nevztahuje na následující skupinu žadatelů:

V nemovitosti mám pouze starý plynový kotel. Můžu žádat o dotaci na jeho výměnu?
Toto bohužel není možné. Podmínkou poskytnutí dotace je výměna stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním.

Vlastním nemovitost, ve které trvale bydlím, ale trvalý pobyt mám jinde. Mohu žádat o dotaci?
Ano, můžete. V čestném prohlášení uvedete, že v dané nemovitosti trvale bydlíte.

V nemovitosti mám trvalý pobyt, ale bydlím jinde. Mohu žádat o dotaci?
Pro získání dotace není rozhodující místo trvalého pobytu, ale to, kde žadatel skutečně bydlí. V tomto případě by tedy žádost nebyla schválena.

Vlastním nemovitost, ve které nebydlím. Bydlí zde trvale mí rodiče – starobní důchodci. Bude mi dotace schválena?
Bohužel, není to možné. Není splněna podmínka trvalého bydlení vlastníka v nemovitosti.

Vlastním bytovou jednotku v rodinném domě o dvou bytových jednotkách. Druhou vlastní syn. Každá jednotka je vytápěna samostatným kotlem. Mohu žádat o dotaci na oba kotle?
Ano, můžete žádat o dotaci na jednotku, kterou vlastníte a ve které bydlíte. O dotaci na druhou jednotku může požádat syn. V obou případech budou posuzovány příjmy za každou domácnost (bytovou jednotku) samostatně.

Mohu o dotaci žádat zpětně? Výměna kotle proběhla již na jaře 2021?
Ano, o dotaci lze žádat v případě instalace nového zdroje tepla po 1. 1. 2021.

Vlastníme s manželkou nemovitost a jsme starobní důchodci. Bydlí s námi také syn, jeho manželka a dvě děti. Jakým způsobem se posuzuje nízkopříjmovost naší domácnosti?
Pokud domácnost tvoří nejen důchodci, ale i osoby s příjmem, budete dokládat potvrzení o výši důchodu na rok 2020 a syn s manželkou doloží potvrzení o příjmu za rok 2020. Děti jsou počítány za nula Kč. Celkový čistý příjem domácnosti za rok 2020 tedy může činit max 6 x 170 900 Kč, tj. 1 025 400 Kč.