Menu

Odkazy

Užitečné odkazy

Seznam kotlů (Seznam výrobků a technologií – SVT) – 1., 2., 3. výzva
Na webových stránkách Státního fondu životního prostředí je zveřejněn seznam výrobků a technologií, kde jsou uvedeny zdroje vytápění, které je možné pořídit místo kotle původního.

POZOR, od spuštění nové verze Seznamu výrobků a technologií (pro 4. kolo) se původní SVT (pro 3. kolo) přestal doplňovat o nové výrobky. V poslední době se stává, že nový výrobek byl zařazen pouze do nové verze Seznamu pro 4. kolo, ale už ne pro 3. kolo. Dle vyjádření zástupců SFŽP jsou výrobky, které jsou uvedené v nové verzi SVT, rovněž kontrolovány i z pohledu plnění parametrů ekodesignu. To znamená, že výrobek, který je uveden pro kotlíkové dotace v novém SVT, lze podpořit i v rámci 117. výzvy OPŽP (3. kolo) a doplňkového Programu NZÚ-AMO (3. kolo – AMO). Původní verze Seznamu již nebude doplňována, lze z ní však i nadále čerpat výrobky registrované před spuštěním nové verze SVT.

Seznam kotlů (Seznam výrobků a technologií – SVT) – 4. výzva
Na webových stránkách Státního fondu životního prostředí je zveřejněn seznam výrobků a technologií, kde jsou uvedeny zdroje vytápění, které je možné pořídit místo kotle původního. Tento seznam bude pravidelně aktualizován.

Státní fond životního prostředí – žadatelé, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Seznam revizních techniků – odborně způsobilých osob (OZO) proškolených pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam je průběžně doplňován o další osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců.

Seznam osob oprávněných pro instalaci zařízení na obnovitelné zdroje energie

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – výukový program Smokeman zasahuje

Seznam revizních techniků spalinových cest

Portál TZB INFO

MPSV ve spolupráci s MŽP připravilo nový web věnovaný informacím o možnostech úspor energie či finančních příspěvcích státu.

Od 9. ledna 2023 je zahájen příjem žádostí do programu Nová zelená úsporám Light.. Více informací se dozvíte na Státním fondu životního prostředí, který dotace poskytuje. Poradenství a kontakty.