A A A
Menu

Odkazy

Užitečné odkazy

Seznam kotlů (Seznam výrobků a technologií – SVT) – 1., 2., 3. výzva
Na webových stránkách Státního fondu životního prostředí je zveřejněn seznam výrobků a technologií, kde jsou uvedeny zdroje vytápění, které je možné pořídit místo kotle původního.
Seznam kotlů (Seznam výrobků a technologií – SVT) – 4. výzva
Na webových stránkách Státního fondu životního prostředí je zveřejněn seznam výrobků a technologií, kde jsou uvedeny zdroje vytápění, které je možné pořídit místo kotle původního. Tento seznam bude pravidelně aktualizován.

Státní fond životního prostředí - žadatelé, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Seznam revizních techniků - odborně způsobilých osob (OZO) proškolených pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam je průběžně doplňován o další osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců.

Seznam osob oprávněných pro instalaci zařízení na obnovitelné zdroje energie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava – výukový program Smokeman zasahuje

Portál TZB INFO