Menu

3. kolo Kotlíkových dotací

Anička

Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

Příjem žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen dne 13. 5. 2019 a ukončen dne 22. 5. 2019 a to přijetím žádosti o dotaci s pořadovým číslem 10.000.
Žadatelé musí nejpozději do 30. 9. 2023 předložit finanční vyúčtování projektu, aby mohla být dotace proplacena.