A A A
Menu

1. Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused

V Knize knih je v Matoušově evangeliu kapitole 7, verši 12 uvedeno toto: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci“.

Cokoliv k tomuto dodávat by bylo zbytečné. Nejedná se o vyčerpávající pravidla, ale pokud se jimi budeme řídit, mohlo by se celkové množství znečišťujících látek vypuštěných z lokálních zdrojů vytápění zmenšit, což částečně (někde více, někde méně) napomůže lepší kvalitě vzduchu, který dýcháme. Je snadné říkat to oni a svalovat vinu jen na druhé, pokud topíme tuhými palivy, musíme začít u sebe a pomoci dobré věci. Až nebudeme mít trám ve svém oku, můžeme se začít zabývat třískou a trámem v oku svých sousedů.