DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ – KOTLE NA BIOMASU A TEPELNÁ ČERPADLA

    


Provoz krajského úřadu pro veřejnost

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením v budově Krajského úřadu v Ostravě jsou od 23. listopadu 2021 případné osobní konzultace v kotlíkové kanceláři omezeny jen na ty předem telefonicky domluvené (na tel.čísle 595 622 355) nebo zarezervované zde: https://rezervace.msk.cz/cs/public_services/krajsky-urad-moravskoslezsky-kraj/public_operations/14/new_reservation?place_id=8 . Pokud by klient přišel bez ohlášení, bude vyřízen pouze v případě, že bude volná konzultační místnost. Těch je pro celý úřad pouze omezený počet.

Pokud potřebujete konzultovat své dotazy týkající se kotlíkových dotací, využijte přednostně prosím písemnou formu (kotliky@msk.cz) případně telefonický kontakt (595 622 355). Děkujeme.                                                                                                         22. 11. 2021    


Průzkum zájmu o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva

Před vyhlášením 4. výzvy kotlíkových dotací a příjmem žádostí o dotace jsou kraje povinny provést dotazníkové šetření prokazující zájem obyvatel o kotlíkové dotace. V Moravskoslezském kraji realizujeme toto šetření formou on-line formuláře, na který najdete odkaz zde: https://1url.cz/@kotliky4Podle počtu vyplněných formulářů budou krajům přiděleny finanční prostředky na výměny kotlů, proto neváhejte a máte-li o dotaci zájem, formulář vyplňte. Tento formulář můžete vyplnit do 31.1.2022. 

Dříve, než se pustíte do vyplňování formuláře, přečtěte si, prosím, základní podmínky dotačního programu:

Program, do kterého se budete moci přihlásit, bude spuštěn pravděpodobně ve 2. čtvrtletí roku 2022 a bude určen pro vlastníky a spoluvlastníky:

- rodinných domů, 
- bytů v bytových domech, 
- rekreačních objektů, 
ve kterých žadatel o dotaci bydlí.

Stejné, jako v předchozích výzvách, zůstávají obecné podmínky kotlíkových dotací. Tzn., že dotace jsou určeny pro žadatele, kteří provozují (používají) kotel na pevná paliva 1., 2. nebo neznámé emisní třídy. Kotel musí být funkční (dokládá se tzv. revizní zprávou). Nezapomeňte, prosím, při likvidaci původního kotle pořídit fotodokumentaci jeho znehodnocení.

Pro poskytnutí dotace bude nově rozhodující příjem celé domácnosti trvale obývající nemovitost, ve které bude zdroj tepla vyměněn. Tvoří-li Vaši domácnost např.: 2 dospělí a 2 děti, pak roční čistý příjem Vaší domácnosti nesmí přesáhnout 4 x 170.900 Kč, tj. 683.600 Kč, přičemž příjmy dětí a studentů se do limitu nepočítají. Příjmy Vaší domácnosti nám budete muset prokázat. Dokládat se budou příjmy za rok 2020.

Příjmy nebudou posuzovány v případě, že v době, kdy budete podávat žádost o dotaci (tj. v roce 2022):

- bude celá domácnost tvořena starobními důchodci nebo invalidními důchodci 3. stupně, 
- bude jediným vlastníkem nemovitosti nezletilý nebo student denního studia do 26 let, 
-  jste někdy v průběhu období od 1. 1. 2020 do podání žádosti pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

(V případě, že příjem Vaší domácnosti přesáhne stanovený limit, budete mít možnost požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám poskytovanou Státním fondem životního prostředíhttps://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.)

Nový zdroj tepla si budete moci vybrat z těchto možností:

  1. Teplené čerpadlo – dotace EU max. 130.000 Kč
  2. Plynový kondenzační kotel – dotace EU max. 100.000 Kč
  3. Kotel na biomasu – dotace EU max. 130.000 Kč

 

Detailnější informace k podmínkám 4. výzvy jsou dostupné na webových stránkách: 
https://www.mzp.cz/cz/news_20210715_Kotlikove-dotace-pokracuji-do-zari-2022

https://www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/domacnosti-s-nizsimi-prijmy/

 

V případě dotazů nás kontaktujte: tel.: 595 622 355 (kotlíková linka), e-mail: kotliky@msk.czhttps://lokalni-topeniste.msk.cz/

Děkujeme Vám za spolupráci

Tým administrátorů kotlíkových dotací Krajského úřadu Moravskoslezského kraje                                                       13. 9. 2021


Již jsou známy základní podmínky 4. výzvy kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí dnes představilo na tiskové konferenci základní podmínky 4. kola kotlíkových dotací.

Více informací najdete zde:

https://www.mzp.cz/cz/news_20210715_Kotlikove-dotace-pokracuji-do-zari-2022

https://www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace/                                                                                               15.7.2021


Kraj dostal slíbené navýšení dotace – žadatelé z 3. výzvy, jejichž žádost byla dosud v zásobníku projektů obdrží smlouvy

Žadatelé schválení do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací s pořadovým číslem žádosti 3/08111 až 3/10000 obdrží v nejbližších dnech e-mailem dotační smlouvy. Jak dále postupovat je popsáno v textu e-mailu a také zde:

1. Zkontrolujte své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, účet, atd.) – v případě nepřesností kontaktujte naše pracovníky na kotlíkové lince 595 622 355

2. Smlouvu 3x vytiskněte, vyplňte datum podpisu na každém výtisku a každý výtisk podepište (podpis nemusí být ověřený).

3. Smlouvu odešlete poštou nebo fyzicky doručte na adresu Krajského úřadu k rukám odpovědného pracovníka, viz e-mail.

Vzhledem k epidemické situaci Vás žádáme, abyste přednostně využívali poskytovatele poštovních služeb.

Děkujeme

Tým administrátorů kotlíkových dotací MSK                                                                      4.5.2021


Úprava úředních hodin Krajského úřadu v Ostravě pro veřejnost - AKTUÁLNĚ ! ! !

Úřední hodiny KÚ MSK pro veřejnost pro osobní podání na podatelně, CzechPoint a pro osobní kontakt se zaměstnanci jsou od 15. února 2021 opět v neomezeném rozsahu, a to:

PO a ST: 8-17h, ÚT a ČT: 8-14:30h, PÁ: 8-13h

Prosíme pokud možno preferovat písemný a telefonický kontakt před osobní návštěvou.

Příjem veškerých dokumentů od veřejnosti je možný pouze prostřednictvím podatelny případně mobilní podatelny umístěné u vchodu do KÚ.

Provoz kotlíkové linky je beze změny (každý den v týdnu v úředních hodinách).                                                           15.2.2021


Aktualita k žádostem schváleným do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací

Žádosti s pořadovými čísly od 8061 do 8110 budou pokryty finančními prostředky z úspor již realizovaných výměn kotlů případně z prostředků na žádosti, u kterých žadatel odstoupil od dotace.

Žádosti s pořadovými čísly od 8111 do 10000 budou podpořeny z prostřeků (600 mil. Kč. na všechny kraje), o které bude 3. výzva navýšena. O tyto prostředky je již požádáno a probíhají kroky k navýšení Rozhodnutí pro Moravskoslezský kraj. Jakmile se tak stane, kontaktujeme žadatele ohledně podpisu smlouvy s Krajským úřadem.                                                             2.2.2021


Provoz krajského úřadu pro veřejnost

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením v budově Krajského úřadu v Ostravě jsou od 10. září 2020 případné osobní konzultace v kotlíkové kanceláři omezeny jen na ty předem telefonicky domluvené (na tel.čísle 595 622 355) nebo zarezervované zde: https://rezervace.msk.cz/cs/public_services/krajsky-urad-moravskoslezsky-kraj/public_operations/14/new_reservation?place_id=8 . Pokud by klient přišel bez ohlášení, bude vyřízen pouze v případě, že bude volná konzultační místnost. Těch je pro celý úřad pouze omezený počet.

Pokud potřebujete konzultovat své dotazy týkající se kotlíkových dotací, využijte přednostně prosím písemnou formu (kotliky@msk.cz) případně telefonický kontakt (595 622 355). Děkujeme.                                                                                            9.9.2020


Dodatečná informace k osobnímu doručení smluv na podatelnu KÚ MSK

Vážení žadatelé,

pokud jste se rozhodli, že podepsané smlouvy o poskytnutí dotace doručíte osobně na podatelnu KÚ MSK, vezměte prosím na vědomí, že je nezbytné:
1) mít smlouvy vytištěné, podepsané a vyplněné datum podpisu na všech 3 výtiscích smlouvy (podatelna není konzultačním místem a nemá prostor s Vámi smlouvy procházet),
2) mít smlouvy vloženy do obálky, která je nadepsaná stejně, jako kdybyste obálku předávali poště (odesílatel, adresát), dle informací uvedených v e-mailu, jehož přílohou byla smlouva o dotaci,
3) vyžadujete-li potvrzení podatelny o převzetí obálky se smlouvami, mít vytištěný a vyplněný dokument „Úřední záznam o osobním podání dokumentu - smlouva“, který naleznete na konci této stránky v sekci „Přílohy:“; tento dokument nevkládejte do obálky se smlouvami!

Detailnější informace budou odeslány všem žadatelům na e-mail uvedený v žádosti o dotaci.

Vzhledem k situaci s pandemií koronaviru v MSK, prosím, preferujte možnost odeslání smluv přes poskytovatele poštovních služeb.

Pokud jste již smlouvy odeslali/doručili na KÚ MSK považujte tuto zprávu za bezpředmětnou! Děkujeme                       29.6.2020


Aktualita k žádostem schváleným do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací

Změnové Rozhodnutí o navýšení prostředků ve výši 500 mil. Kč pro zásobník 3. výzvy kotlíkových dotací bylo doručeno Moravskoslezskému kraji v podobě, která kraji umožňuje začlenit finanční prostředky do stávajícího dotačního programu a podpořit vytvořený zásobník projektů. Rada kraje dnes, tj. 22.6.2020, projednala zapojení financí do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Od úterý 23.6.2020 bude zahájena administrativní příprava Smluv o poskytnutí dotace pro projekty od pořadového čísla 3.471 do pořadového čísla 8.060. Smlouvy budou žadatelům následně odesílány e-mailem z e-mailové adresy karel.robot@msk.cz.

Pro žadatele s vyššími pořadovými čísly v tuto chvíli nemáme přiděleny finanční prostředky. O jejich navýšení nadále vyjednáváme.

V případě, že dojde v průběhu administrace programu k úspoře způsobené např. odstoupením některých žadatelů, budeme žadatele s pořadovým číslem 8.061 a vyšším kontaktovat formou e-mailu s informací o možnosti uzavřít dotační smlouvu.             22.6.2020


PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE V 3. KOLE BYL UKONČEN

Dne 22.5.2019 v 10:16 h byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové dotace a to podáním žádosti s pořadovým číslem 3/10000.

Přestože byla finanční alokace na tuto výzvu již v prvních minutách příjmu žádostí vyčerpána, máme přislíbeno její navýšení ze strany Ministerstva životního prostředí - viz tisková zpráva: https://www.mzp.cz/cz/news_190513-komentar-ministra-brabce-zajem-o-kotlikove-dotace-je-obrovsky-moravskoslezskem-kraji-pridame%20dalsich-500-milionu


Pokud máte jako žadatelé o kotlíkovou dotaci zájem také o "kotlíkovou půjčku", kontaktujte prosím příslušné město/obec, ve které se nemovitost nachází. Finanční prostředky na půjčky budou poskytovány Státním fondem životního prostředí prostřednictvím měst a obcí, které o tyto prostředky pro své občany zažádají.


Upozornění pro žadatele – vlastníky kotlů ATMOS

Dle informací Státního fondu životního prostředí vzešlých z jednání s výrobcem kotlů ATMOS (Jaroslav Cankař a syn ATMOS) došlo v minulosti u kotlů ATMOS řady C18S, C20S a C30S vyrobených od února 2000 k uvedení chybného údaje o emisní třídě dle normy ČSN EN 303-5. Na štítku kotlů uvedené řady je uvedena emisní třída 1, ve skutečnosti se však jedná o kotle 3. emisní třídy. Na výměnu těchto kotlů, tedy kotlů ATMOS řady C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, tak nelze poskytnout podporu formou kotlíkové dotace financované z prostředků Operačního programu životní prostředí v rámci 2. výzvy. Dle Závazných pokynů MŽP platných pro 2. výzvu a podmínek krajského dotačního programu totiž nelze podpořit výměnu kotlů na pevná paliva splňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle uvedené normy.

V rámci dosud vyhodnocených žádostí Moravskoslezský kraj zatím žádný takový případ neeviduje. V případě, že se takový případ vyskytne, bude žadatel informován o dalším postupu.


Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji jsou dotační programy určené pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, kterými lze získat finanční prostředky na výměnu starého ekologicky nevyhovujícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu (peletky, kusové dřevo, apod.), nebo na tepelné čerpadlo).

Zatím byly vyhlášeny celkem 3 dotační programy, do kterých se přihlásilo cca 25.000 žadatelů o dotaci:

  • Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 1. výzva – příjem žádostí ukončen, realizace výměn ukončena 6/2018
  • Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva – příjem žádostí ukončen, realizace výměn ukončena 12/2019
  • Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva – příjem žádostí ukončen, realizace výměn do 9/2023
  • Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva - je momentálně ve fázi příprav - předpokládané vyhlášení příjmu žádosti bude v polovině  roku 2022. Podmínky 4. výzvy nejsou v tuto chvíli známy. Aktuální informace budeme zveřejňovat na těchto webových stránkách.

Přílohy dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva":