Půjčka LIBERTY
Menu

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2024

Termín podání žádosti o dotaci je od 2. do 8. 1. 2024 do 17:00 hodin

Rada kraje na své schůzi dne 20. 11. 2023 usnesením č. 82/6145 schválila podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2024.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Prostřednictvím e‑podání je možno odeslat:

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 2. do 8. 1. 2024 do 17:00 hodin

Kontakt:

Věcné a formální náležitosti projektu:

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Podmínky:

Výsledky:

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.