Menu

Symboly kraje

Hlavními symboly Moravskoslezského kraje jsou logoznak. Základním grafickým prvkem je kruh.

Při jejich použití je nutné se řídit Manuál jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje (formát pdf, velikost 4 MB), který určuje pravidla a pokyny užití.

Logo kraje

logo ilustracni obrazek

tvoří uzavřený elipsoidní tvar symbolizující kraj jako samostatnou entitu, symbol hory s TV vysílačem, který je společný pro Lysou horu i Praděd, nejvyšší vrcholy v kraji, a zvlněný pruh uprostřed, který má více významů – řeka, dálnice, cesta k prosperitě.

Žádost o udělení souhlasu pro použití loga Moravskoslezského kraje se u nás podává elektronicky přes systém ePodatelny, do kterého se musíte přihlásit. V žádosti vyplníte vaše kontaktní údaje a upřesníte z jakého důvodu o logo Moravskoslezského kraje žádáte.

Do ePodatelny se můžete přihlásit třemi způsoby:

Ochrana před zneužitím: Logo kraje je podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, ochrannou známkou, která se zapisuje do rejstříku úřadu průmyslového vlastnictví. Zápisem ochranné známky se výlučným majitelem stává Moravskoslezský kraj. Použití loga a dalších prvků jednotného vizuálního stylu kraje bez písemného souhlasu odboru kanceláře hejtmana kraje, a tedy bez písemně vyjádřeného souhlasu majitele, bude kraj považovat za zneužití a poškození svých práv, která vyplývají ze zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů a bude postupovat v souladu s ním.

Textová část je zpracována v několika jazykových variantách: anglicky (Moravian-Silesian Region); německy (Mährisch-Schlesische Region); francouzsky (Région Moravie-Silésie); polsky (Kraj Morawsko-Śląski); rusky (Моравско-Силезский край); italsky (Regione Moravia-Slesia).

Znak kraje

znak – ilustrační obrázek

byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 28. března 2002 a oficiálně předán předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 9. ledna 2003. Znak Moravskoslezského kraje je sestaven výhradně z historických znaků se staletým trváním.

Popis znaku: V prvním poli je slezská orlice. Druhé pole zaujímá orlice moravská (připomíná severovýchodní část historické země Moravy – k regionu náleží Nový Jičín, Místek, Moravský Beroun a Rýmařov). Ve třetím poli je znak Ostravy jako sídelního města kraje. Čtvrté pole zdůrazňuje historickou návaznost s Těšínským a Opavským knížectvím. Čtvrté pole je polcené a obsahuje znak Opavského knížectví a orlici jako znak Těšínského knížectví.

Žádost o udělení souhlasu pro použití znaku Moravskoslezského kraje se u nás podává elektronicky přes systém ePodatelny, do kterého se musíte přihlásit. V žádosti vyplníte vaše kontaktní údaje a upřesníte z jakého důvodu o znak Moravskoslezského kraje žádáte.

Do ePodatelny se můžete přihlásit třemi způsoby:

Kontaktní osoba pro logo i znak:
Vladimíra Bárová, tel. 595 622 547
e‑mail: vladimira.barova@msk.cz
Odbor kancelář hejtmana kraje

This page is also available in English / Tato stránka je k dispozici také v angličtině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.