Menu

Hejtman kraje

Hejtman kraje:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Hejtman kraje

Narozen 15. dubna 1959 v Ostravě, ženatý, bezdětný.
Je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Za vynikající dosažené studijní výsledky byl oceněn Cenou ministra školství ČSR.

Je zakladatelem vzdělávání v oblasti informatických oborů v Ostravě. Od února 2010 do listopadu roku 2016 byl rektorem VŠB‑TUO, dříve děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB‑TUO. Profesuru získal v oboru inženýrská informatika. Deset let působil jako hostující profesor na Montanuniversität Leoben v Rakousku. V USA pak pracoval na výzkumných programech pro Software Research Labs, Texas Instruments.

Je hlavním autorem projektu vybudování jednoho z největších superpočítačů v Evropě – IT4Innovations. Od roku 2011 do roku 2016 byl členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Poprvé byl do funkce hejtmana Moravskoslezského kraje zvolen 10. listopadu 2016. Opětovně pak byl do své funkce hejtmana kraje zvolen 5. listopadu 2020. Od 21. 10. 2017 je poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (nestraník za hnutí ANO 2011). Zastává funkci předsedy Výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a tělovýchovu. Je místopředsedou Rady Asociace krajů ČR a také předsedou Komise Rady AKČR pro finanční a rozvojové programy.

Každoročně jsou udělovány Ceny hejtmana kraje.

Kontakty:
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
telefon: 595 622 173
fax: 595 622 129
e‑mail: hejtman@msk.cz

This page is also available in English / Tato stránka je k dispozici také v angličtině

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.