Menu

Jak žádat o individuální dotaci

Každoročně vyhlašujeme v jednotlivých odvětvích dotační programy. Pokud vaše žádost není předmětem vyhlášeného dotačního programu, můžete požádat o individuální dotaci z rozpočtu kraje. O jednotlivých žádostech rozhodují orgány kraje. Při posuzování žádostí je brán zřetel zejména na jejich soulad se strategickými záměry kraje a programovým prohlášením rady kraje. O rozhodnutí orgánů kraje je žadatel vždy informován.

Individuální dotace

O dotace se u nás žádá elektronicky přes systém ePodatelny. Po odeslání žádosti elektronicky je nutné žádost vytisknout, podepsat a zaslat ji včetně povinných příloh v obálce s údaji, které vygeneruje systém ePodatelny, na adresu krajského úřadu nebo podat osobně na podatelně úřadu.

V případě technických potíží s vyplněním elektronické žádosti nás kontaktujte:
tel.: 595 622 600; e‑mail: podpora@msk.cz

Kontaktní osoby pro jednotlivá odvětví
Název odvětví Kontakt Telefon E‑mail
Cestovní ruch Bc. Jana Hromočuková 595 622 366 jana.hromocukova@msk.cz
Doprava Ing. Tomáš Procházka 595 622 507 tomas.prochazka@msk.cz
Chytrý region Bc. Martina Davidová 595 622 696 martina.davidova@msk.cz
Kultura a památky Mgr. et Mgr. Hana Krátká 595 622 740 hana.kratka@msk.cz
Krizové řízení (bezpečnost – IZS) Ing. Eduard Plšek 595 622 211 eduard.plsek@msk.cz
Prezentace kraje Vladimíra Bárová 595 622 547 vladimira.barova@msk.cz
Regionální rozvoj Jana Kaiduschová 595 622 312 jana.kaiduschova@msk.cz
Sociální věci Ing. Markéta Himlarová 595 622 753 marketa.himlarova@msk.cz
Školství, mládež a sport Mgr. Andrea Matějková 595 622 337 andrea.matejkova@msk.cz
Zdravotnictví Ing. Tereza Halfarová 595 622 336 tereza.halfarova@msk.cz
Životní prostředí a zemědělství Ing. Karin Vaďurová 595 622 820 karin.vadurova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.