Menu

Dotační program Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2023–2024

Lhůta pro podávání žádostí je od 9. 5. do 22. 5. 2023.

Kód programu: ŽPZ/04/2023

Rada kraje na své schůzi dne 3. 4. 2023 usnesením č. 65/4857 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2023-2024.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní E‑PODÁNÍ .

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 9. 5. 2023 (00:00 hod) do 22. 5. 2023 (24:00 hod).

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2023–2024

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.