Menu

Drobné vodohospodářské akce pro roky 2024–2025

Lhůta pro podávání žádostí je od 27. 11. 2023 do 22. 12. 2023.

Kód programu: ŽPZ/01/2024

Rada kraje na své schůzi dne 23. 10. 2023 usnesením č. 80/5907 schválila následující podmínky dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Prostřednictvím e‑podání lze zaslat:

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce

Výsledky

Výsledky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.