Menu

Dotační program Drobné vodohospodářské akce pro roky 2023–2024

Lhůta pro podávání žádostí je od 28. 11. 2022 do 23. 12. 2022.

Drobné vodohospodářské akce pro roky 2023–2024

Lhůta pro podávání žádostí je od 28. 11. 2022 do 23. 12. 2022.

Kód programu: ŽPZ/01/2023

Rada kraje na své schůzi dne 24. 10. 2022 usnesením č. 55/3932 schválila následující podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e‑podatelna.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce

Výsledky

Výsledky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.