Půjčka LIBERTY
Menu

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v Moravskoslezském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje je klíčový strategický dokument Moravskoslezského kraje určující základní principy a pravidla pro oblast plánování rozvoje sociálních služeb a dalších procesů, které na poskytování sociálních služeb přímo navazují.

Kraj je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „Zákon“), odpovědný za zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb, včetně zabezpečení jejího adekvátního financování. Rovněž má povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.

Od 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 254/2014 Sb., kterým se změnil zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který ustanovil v § 95 krajům povinnost týkající se určování sítě na území kraje. Síť sociálních služeb byla definována jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje, a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji. Dále dle § 95 předmětného Zákona byla krajům určena povinnost zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS“) a určovat síť sociálních služeb na území kraje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.