Půjčka LIBERTY
Menu

Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční právnické osoby na území České republiky. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je ministerstvo, rozhoduje o registraci ministerstvo.

Kontaktní osoby

Bc. Iva Herrmannová, DiS.
e‑mail iva.herrmannova@msk.cz,
tel. 595 622 581

Ing. Martina Zonková
e‑mail martina.zonkova@msk.cz,
tel. 595 622 751

Bc. Žaneta Kománková, DiS.
e‑mail zaneta.komankova@msk.cz,
tel. 595 622 482

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.