Půjčka LIBERTY
Menu

Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji

O pracovní skupině

Členové řídící skupiny na svém 18. jednání dne 23. 6. 2011 zřídili Pracovní skupinu protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji.

Pracovní skupina protidrogové prevence fungovala již od roku 2003 a původně byla zřizována Výborem sociálním zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Za účelem sjednocení procesů plánování sociálních služeb a návazných aktivit byla činnost této pracovní skupiny v červnu 2011 včleněna pod Řídící skupinu.

Stěžejním úkolem této pracovní skupiny je koncipovat a utvářet krajskou protidrogovou politiku a následně se podílet na realizaci jednotlivých kroků vedoucích k naplňování protidrogové strategie kraje.

Hlavní náplní činnosti pracovní skupiny je tedy úzká spolupráce a kooperace zástupců všech institucí zainteresovaných do protidrogové prevence, za účelem zpracování a následného naplňování Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje a při implementaci Národní strategie protidrogové politiky. Mimo tyto zásadní úkoly se pracovní skupina protidrogové prevence v MSK zabývá mapováním a vyhodnocováním situace v oblasti užívání drog. Členové pracovní skupiny jsou navrženi výhradně z řad odborníků, aby při řešení aktuálních problémů protidrogové prevence bylo možné zachovat komplexní, multidisciplinární a mezioborový přístup.

Seznam členů pracovní skupiny

Aktuální seznam členů pracovní skupiny
Jméno Oblast protidrogové prevence Organizace, kontakt
Mgr. Jana Kupková zástupce za oblast závislosti na alkoholu, vedoucí pracovní skupiny Modrý kříž v ČR, o. s.
j.kupkova@modrykriz.org
603 793 422
Iva Valášková, DiS. zástupce poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové prevence, zástupce vedoucího pracovní skupiny Renarkon o. p. s.
zr@renarkon.cz
737 603 498
Mgr. Martina Nováková, DiS. zástupce Výboru sociálního zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Adiktologická ambulance Krnov
poradna.krnov@seznam.cz

Mgr. Andrea Matějková zástupce odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK (oblast prevence rizikových projevů chování) KÚ MSK
andrea.matejkova@msk.cz
595 622 337, 604 293 951
Mgr. Jana Kanichová zástupce odboru zdravotnictví KÚ MSK (oblast kontroly nakládání s návykovými látkami) KÚ MSK
jana.kanichova@msk.cz
595 622 773
  zástupce místních protidrogových koordinátorů Moravskoslezského kraje  
Mgr. Michal Fabian, DiS zástupce služeb v oblasti snižování rizik souvisejících s užíváním návykových látek Sociální služby města Havířova, Centrum drogové pomoci
fabian.michal@ssmh.cz
596 884 854, 602 715 805
kpt. Bc. Jakub Mohyla zástupce za oblast potlačování nabídky a snižování dostupnosti nelegálních drog 974 721 486
MUDr. Tomáš Javůrek zástupce za oblast léčby závislostí na návykových látkách Psychiatrická nemocnice v Opavě, primář Oddělení pro léčbu závislostí
javurek@pnopava.cz
  zástupce za oblast sociálně právní ochrany dětí  
Mgr. Jitka Marková krajský protidrogový koordinátor KÚ MSK
jitka.markova@msk.cz
595 622 762, 605 224 212

Krajským koordinátorem protidrogové prevence je Mgr. Jitka Marková,
tel. 595 622 762, e‑mail jitka.markova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.