Půjčka LIBERTY
Menu

Pracovní skupina pro kvalitu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

O pracovní skupině

Pracovní skupina pro kvalitu sociálních služeb v MSK byla ustanovena Řídící skupinou 6. 8. 2007.

Účelem fungování Pracovní skupiny je podporovat kontinuitu procesu zvyšování kvality sociálních služeb. Posilovat chápání kvality sociálních služeb na základě principů, jako je dostupnost služeb tak, aby byl umožněn život člověka v jeho domácím – rodinném prostředí, poskytování služeb způsobem, který respektuje důstojnost člověka a aktivně napomáhá naplňování jeho práv.

Cílem je spolupráce na vytváření rámce kvality, který bude využitelný ve veřejné správě, která odpovídá za organizování a financování sociálních služeb. Spolupodílet se na tvorbě specifických nástrojů pro definování, měření a hodnocení kvality sociálních služeb na patřičné úrovni.

Jedním ze zásadních výstupů dosavadní práce této skupiny byla aktivní spolupráce na tvorbě klíčového strategického materiálu Moravskoslezského kraje pro oblast kvality sociálních služeb, a to Koncepce kvality sociálních služeb v MSK (včetně transformace pobytových sociálních služeb). V následujícím období bude probíhat aktualizace tohoto dokumentu, na kterém se členové Pracovní skupiny pro kvalitu budou rovněž intenzivně podílet. Mimo jiné skupina iniciovala mezirezortní tematicky zaměřená diskuzní setkání, např. k inkluzivnímu vzdělávání dětí a mladých lidí se zdravotním znevýhodněním, dobrovolnictví, k praxi studentů a další.

Členy Pracovní skupiny pro kvalitu jsou zástupci poskytovatelů sociálních služeb, inspektoři kvality poskytování sociálních služeb, dále lidé, kteří se angažují v oblasti sociálních služeb a rovněž pečují o svého blízkého, členy jsou i zástupci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Seznam členů pracovní skupiny

Jméno a příjmení, titul, organizace Kontakt: telefon, e‑mail
Mgr. Petr Konečný
SAGAPO, příspěvková organizace
vedoucí pracovní skupiny
554 719 525
petr.konecny@sagapo.cz
Mgr. Kateřina Krčmářová
Slezská diakonie
1. zástupce vedoucího skupiny
608 232 221
daxomuped@seznam.cz
Ing. Bc. Milan Svojanovský
Centrum pro rodinu a sociální péči, o. s., Ostrava
2. zástupce vedoucího skupiny
552 301 418
msvojanovsky@prorodiny.cz
Ing. Mgr. Romana Bélová
Slezská diakonie
558 764 338, 731 137 998
r.belova@slezskadiakonie.cz
Mgr. Martina Chlápková
HARMONIE, příspěvková organizace
605 292 990
m.chlapkova@gmail.com
Miroslava Chodurová
Domov Odry, příspěvková organizace
603 723 254
chodurova@ddodry.cz
Mgr. Dagmar Chorá
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Ostravě
950 143 663
dagmar.chora@ot.mpsv.cz
Antonín Plachý
Armáda spásy v ČR
737 215 430
tonda_plachy@armadaspasy.cz
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad  
Mgr. Květa Staňková
metodik
 
Ing. Kristina Stoszková
Diecézní charita Otravsko-Opavská
599 526 957, 733 679 898
kristina.stoszkova@caritas.cz
Mgr. Renáta Turoňová
Bunkr, o. s.
732 703 930
turonova@bunkr.cz
Bc. Martina Vilimová, DiS.
Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.
605 232 919
mvilimov@post.cz

Krajským koordinátorem procesu kvality v sociálních službách je
Mgr. Hana Čtveráčková, DiS., tel. 595 622 647, e‑mail hana.ctverackova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.