Menu

Program Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021

Rada kraje svým usnesením č. 68/6234 ze dne 27. 8. 2019 schválila vyhlášení dotačního programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 – 2021“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Lhůta pro podávání žádostí: od 1. 10. 2019 do 15. 10. 2019 včetně.

Kontakt

Mgr. Lucie Čížková
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 301
e‑mail: lucie.cizkova@msk.cz

Podmínky

Odborná komise

Dne 8. 11. 2019 proběhlo zasedání odborné komise, která provedlo hodnocení žádostí na základě kritérií uvedených v podmínkách dotačního programu. Rada kraje svým usnesením č. 71/6481 ze dne 7. 10. 2019 jmenovala členy:

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.