Menu

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami pro roky 2024–2025

Lhůta pro podání žádostí je od 27. 11. 2023 do 22. 12. 2023.

Kód programu: ŽPZ/02/2024

Rada kraje na své schůzi dne 23. 10. 2023 usnesením č. 80/5908 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Prostřednictvím e‑podání lze zaslat:

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.