Půjčka LIBERTY
Menu

Výsledky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami pro roky 2024–2025

Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami pro roky 2024–2025 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech investiční nebo neinvestiční dotace zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od–do průměr bodového hodnocení
4 00635499 Rohov obec Studie – Jednotná kanalizační síť v obci Rohov 550 000 400 000 72,73 % investiční 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 18,5
2 00635464 Děhylov obec Studie odkanalizování obce Děhylov 550 000 400 000 72,73 % neinvestiční 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 18,5
8 00848441 Trnávka obec Technicko‑ekonomické variantní koncepční posouzení nakládání s odpadními vodami v obci Trnávka 544 500 400 000 73,46 % investiční 1. 3. 2024 15. 9. 2025 1. 3. 2024 – 15. 10. 2025 17,5
9 00600814 Albrechtičky obec Studie hospodaření s dešťovými vodami na území obce Albrechtičky 520 000 390 000 75,00 % neinvestiční 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 16,5
11 00295990 Holčovice obec Hospodaření s dešťovou vodou a protipovodňová opatření na území obce Holčovice 520 000 390 000 75,00 % investiční 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 16,5
12 00298476 Tichá obec Hospodaření s dešťovými vodami vybraných lokalit v Tiché 490 000 367 500 75,00 % neinvestiční 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 16
Celkem požadované dotace   2 347 500  
Pořadník náhradních žadatelů v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami" pro roky 2024–2025 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech investiční nebo neinvestiční dotace zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace od–do průměr bodového hodnocení
13 00297232 Stará Ves nad Ondřejnicí obec Nakládání s dešťovými vodami, lokalita Nový Svět 182 700 137 000 74,99 % investiční 1. 2. 2024 15. 9. 2025 1. 2. 2024 – 15. 10. 2025 12
15 00576077 Staré Heřminovy obec Studie – návrh řešení nakládání s dešťovými vodami na území obce Staré Heřminovy 490 000 367 500 75,00 % neinvestiční 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 11
7 00296155 Leskovec nad Moravicí obec Technicko‑ekonomická studie nakládání s dešťovými vodami obce Leskovec nad Moravicí 520 000 390 000 75,00 % investiční 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2021 11
5 00297569 Bohumín obec Studie odkanalizování – místní část Nová Ves, Šunychl a Skřečoň – U Borku 450 000 337 500 75,00 % investiční 1. 7. 2024 15. 9. 2025 1. 7. 2024 – 15. 10. 2025 10,5
6 00297437 Český Těšín obec Studie řešení nakládání s vodami‑lokalita Nová cesta v Českém Těšíně 290 000 217 500 75,00 % investiční 1. 4. 2024 15. 9. 2025 1. 4. 2024 – 15. 10. 2025 8,5
3 00298328 Příbor obec Studie odkanalizování místních částí Hájov a Prchalov 118 000 88 500 75,00 % neinvestiční 1. 1. 2024 15. 9. 2025 1. 1. 2024 – 15. 10. 2025 7,5
Celkem požadované dotace   1 538 000  
Neposkytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora nárhu řešení nakládání s vodami pro roky 2024–2025 v Kč
poř. č. IČO žadatel právní forma název projektu – účelové určení celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná výše dotace podíl dotace na uznatelných nákladech poznámka
14 00297852 Frenštát pod Radhoštěm obec Hydrogeologické posudky Frenštát pod Radhoštěm 210 000 157 500 75,00 % Žádost podána v rozporu s čl. X. odst. 1 podmínek dotačního programu – mimo lhůtu pro podávání žádostí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.