Menu

Dotační program Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2024–2025

Lhůta pro podávání žádostí je od 22. 4. do 20. 5. 2024

Kód programu: ŽPZ/03/2024

Rada kraje na své schůzi dne 18. 3. 2024 usnesením č. 91/6771 schválila následující podmínky dotačního programu " Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí" pro roky 2024–2025.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu prostřednictvím elektronického systému e‑podání.

Prostřednictvím e‑podání lze zaslat:

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 22. 4. 2024 (00:00 hod) do 20. 5. 2024 (24:00 hod).

Kontakt

Mgr. Radka Šostá, tel.: 595 622 675 e‑mail: radka.sosta@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory tel.: 595 622 600, e‑mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.