Menu

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje

Partnerství pro rozvoj Moravskoslezského kraje

V rámci programování EU jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních a investičních fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních rozdílů v ekonomické, sociální či environmentální oblasti.

Moravskoslezský kraj rozvíjí dialog o územních potřebách a prioritách prostřednictvím partnerské platformy, tzv. Regionální stálé konference (RSK). Regionální stálá konference je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. RSK sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu a dává tak doporučení řídícím orgánům k zacílení a slaďování výzev.

Složení RSK

Základní dokumenty ke stažení:

Zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

23. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (19. 6. 2024)

21. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (13. 10. 2023)

22. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (29. 2. 2024)

21. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (13. 10. 2023)

20. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (13. 9. 2023)

19. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (18. 7. 2023)

18. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje (31. 5. 2023)

Archiv:

Korespondenční hlasování Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Rok 2024:

Rok 2023:

Archiv:

Sekretariát Regionální stálé konference

Zajištění činnosti sekretariátu RSK MSK V, reg. č.: CZ.07.02.01/00/22_003/0000118

Hlavním cílem projektu je zajistit a koordinovat činnosti spojené s chodem Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje a jejích poradních skupin.

Kontakty:

Logo programu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.