Menu

Tisková zpráva – Cykloturistika je na vzestupu, kraj pokračuje v její podpoře

Moravskoslezský kraj nabízí finance na rozvoj sítě cyklostezek a doprovodné infrastruktury. Městům a obcím nabízí celkem 20,5 milionu korun. Finance jsou určené na pořízení projektové dokumentace, samotné budování cyklostezek a nově i na realizaci doprovodné infrastruktury, jako jsou odpočívadla, značení a další mobiliář.

„Moravskoslezský kraj podporuje cykloturistiku od roku 2018, naším cílem je pro cyklisty zajistit atraktivní a bezpečné trasy, což ve výsledku posílí cestovní ruch v regionu. V posledních dvou letech jsme obcím a městům rozdělili necelých 28 milionů korun, díky kterým vzniklo 21 projektových dokumentací a přibylo bylo 12 cyklostezek. Například podél Slezské Harty byly dobudovány dva úseky v délce čtyři a půl kilometru, postavil se zde nový most, schodiště nebo třeba opěrná zeď. Díky krajské dotaci byla také dobudovaná cyklostezka mezi obcemi Vražné a Jeseník nad Odrou nebo originální designová stezka Poodřím, která je potištěna obrázkovým slovníkem moravskoslezského nářečí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a upřesnil, že na krajské peníze si mohou sáhnout obce, dobrovolné svazky obcí nebo statutární města a městské části či obvody.

Žádosti bude krajský úřad přijímat průběžně od 2. ledna 2024 až do konce září 2025. Do tohoto dvouletého programu má kraj připraveno 20,5 milionu korun.

Kraj podporuje rozvoj cykloturistiky v souladu s Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji Cyklovize 2030+, kterou v červnu tohoto roku schválilo zastupitelstvo kraje. Jejím smyslem je analyzovat stav a potřeby cyklodopravy a cykloturistiky na území regionu a navrhnout krátkodobá a dlouhodobá řešení, která povedou k jejímu zlepšení a dalšímu posilování.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.