Půjčka LIBERTY
Menu

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji Cyklovize 2030+

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji je základním střednědobým rozvojovým dokumentem pro období 2030+, jehož účelem je efektivně podporovat rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky na území Moravskoslezského kraje. Koncepce rozvoje cyklistické dopravy má formu “živého dokumentu“. Aniž by měnila svá základní východiska, vizi a strategické směřování, bude rozpracována prostřednictvím postupných aktualizací dat, informací o projektových záměrech získaných z terénu a vývoje situace cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v Moravskoslezském kraji.

Základním smyslem a zaměřením koncepce je analyzovat stav a potřeby cyklodopravy a cykloturistiky na území našeho kraje, včetně zjištění aktuálního stavu sítě cyklistických komunikací (cyklistických stezek, cyklotras a jiných vhodných typů dopravního režimu) a navrhnout krátkodobá a dlouhodobá řešení, která povedou ke zlepšení a dalšímu posilování pozice cyklistiky v obou základních směrech.

Koordinaci činnosti cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji má od roku 2021 na starosti krajský cyklokoordinátor, který působí v krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji Cyklovize 2030+ byla schválena na jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 8. 6. 2023.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.