Půjčka LIBERTY
Menu

Seznamte se s Vizí 2030

Vize kraje 2030 – úvodní foto

Chceme být:

Podívejte se, co jsme už měli hotovo v roce 2021, co jsme udělali v roce 2022 a co plánujeme na rok 2023.

Podnikavější a zaměstnanější kraj

Garant: Josef Bělica ve spolupráci s Šárkou Šimoňákovou

Do 2028 – Posuneme se mezi 3 nejlepší kraje v ČR (mimo Prahu) v ekonomické výkonnosti a podnikavosti. Dostaneme kraj mezi TOP 10 regionů střední a východní Evropy podle dynamiky růstu tzv. znalostní ekonomiky.

Vzdělanější kraj

Garant: Stanislav Folwarczny

Do 2028 – Chceme být nejlepším krajem ve zvyšování kvality vzdělávání a v jeho propojování s praxí.

Vize 2030 – Folwarczny
 • Podpoříme připravenost absolventů škol pro trh práce.
 • Budeme pokračovat v propojování vzdělávání s reálnou praxí, obory požadované trhem práce budeme nadále podporovat stipendii a propagační kampaní.
 • Zaměříme se na technické, digitální a jazykové kompetence žáků škol i dospělé populace v rámci počátečního vzdělávání a celoživotního učení.
 • Umožníme prohloubení jazykových znalostí žáků středních škol i učitelů podporou rodilých mluvčích ve školách, vzděláváním i jazykovými stážemi učitelů a dalšími aktivitami.
 • V oblasti sportu zaměříme podporu na krajské akademie a na projekty přesahující hranice jednotlivých obcí.
 • Budeme i nadále zvyšovat podíl obyvatel kraje s vysokoškolským vzděláním a podíl absolventů škol, kteří budou vybaveni příslušnými kompetencemi a motivováni k samostatnému podnikání.
 • Vybudujeme volnočasové parky u krajských středních škol a otevřeme jejich areály veřejnosti.

Kulturnější kraj

Garant: Lukáš Curylo

Do 2028 – Moravskoslezský kraj bude viditelným a pozitivně vnímaným místem na mapě Evropy, jehož úspěch bude založen na vysoké kvalitě života, osobitosti, kulturní identitě a jeho kreativní a podnikatelské živosti.

Vize 2030 – Curylo
 • Podpoříme obnovu památek a jejich aktivní využívání k rozvoji kultury na celém území kraje.
 • Začneme budovat nový komplexní kulturní ekosystém na následujících pilířích:
  1. živá a neživá kultura,
  2. kreativní kultura,
  3. digitalizace v kultuře,
  4. kulturní turismus,
  5. edukace v kultuře.
 • Využijeme moderní urbanismus k rozvoji území kraje. Chceme, aby budovy krajských kulturních institucí měly architektonickou kvalitu.

Čistější a chytřejší průmyslový kraj

Garant: Jakub Unucka ve spolupráci se Zdenkou Crkvenjaš-Němečkovou

Do 2028 – Překonáme image uhelného kraje s mimořádně znečištěným ovzduším a postupně transformujeme energetický mix na čistější zdroje s využitím obnovitelných zdrojů, odpadů, plynu a vodíku.

Vize 2030 – Unucka

Atraktivnější kraj

Garant: Josef Bělica ve spolupráci s Petrem Kajnarem

Do 2028 – Získáme pověst místa skvěle vybaveného pro aktivní život obyvatel i jako lákavého turistického cíle.

Zdravější kraj

Garant: Martin Gebauer

Do 2028 – Dostaneme se mezi 3 nejlepší kraje v kvalitě zdravotních služeb a spokojenosti pacientů.

Vize 2030 – Gebauer
 • Budeme usilovat o zajištění dostatečného počtu kvalifikovaného zdravotnického personálu, rozvoj potřebných odvětví zdravotní péče i špičkových specializovaných pracovišť v každé krajské nemocnici.
 • Posílíme síť kvalitních zdravotnických služeb a budeme pokračovat v modernizaci lékařské přístrojové techniky tak, aby bylo pružně reagováno na nenadálé situace ovlivňující zdraví občanů.
 • Budeme dále rozvíjet digitalizaci zdravotnictví a telemedicínu – zapojením pacientů do sdílení dat s lékaři k urychlení péče v akutních případech.
 • Zaměříme se na podporu duševního zdraví občanů kraje.
 • Budeme pokračovat v modernizaci Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje nad rámec základních zákonných požadavků tak, abychom vytvořili ty nejpříznivější podmínky pro zachování bezpečí našich občanů.

Soudržnější kraj

Garant: Jiří Navrátil

Do 2028 – Budeme i nadále patřit k nejlepším krajům v kvalitě a dostupnosti sociálních služeb pro občany kraje.

Vize 2030 – Navrátil
 • Dále zefektivníme síť kvalitních sociálních služeb reagujících na měnící se potřeby kraje a nenadálé situace ovlivňující bezpečnost a zdraví občanů, a to s důrazem na služby poskytované v přirozeném prostředí klientů.
 • Vybudujeme nové a zrekonstruujeme stávající objekty pobytových sociálních služeb.
 • Budeme prosazovat aktivní přístup ke stárnutí s podporou mezigeneračního soužití a dobrovolnictví.
 • Budeme dále rozvíjet program Senior pasů a Rodinných pasů pro aktivní trávení volného času.

Bohatší kraj

Garant: Jaroslav Kania

Do 2028 – Budeme finančně zajištěným krajem s posílenou dynamikou rozvojových investic.

Vize 2030 – Kania

Mobilnější kraj

Garant: Radek Podstawka

Do 2028 – Budeme dobře propojeným krajem, jehož obyvatelé se i z okrajových částí dopraví do krajské metropole Ostravy do hodiny jízdy veřejnou nebo individuální dopravou.

Vize 2030 – Podstawka

Bezpečnější kraj

Garant: Josef Bělica

Do 2028 – Budeme národním lídrem v bezpečnostní infrastruktuře, která efektivně čelí současným i novým bezpečnostním hrozbám.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.