Půjčka LIBERTY
Menu

Informační portál vede ke zvýšení povědomí o možnostech adaptace na klimatickou změnu, nabízí přehled realizačních možností a inspirativní databázi dobré praxe.

Cílovou skupinou, která najde na informačním portálu to, co potřebuje, jsou veřejní investoři a realizátoři, respektive všichni, kteří plánují, realizují a navrhují stavby, úpravy pozemků, revitalizace apod. Důležitou částí portálu je databáze dobré praxe, která vznikla ve spolupráci s Nadací partnerství.

Dále je na informačním portálu možné nalézt užitečné podklady pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu nebo tipy na zajímavá místa k vidění.

MiSe Klima je nové označení aktivit vedoucích ke klimaticky odolnému (nejen) Moravskoslezskému kraji. Cílem tohoto webu je pomoci každému, kdo chce klimatickou odolnost navyšovat, nalézt potřebné informace, návody a inspiraci přehledně na jednom místě. Katalyzátorem se stal významný projekt LIFE COALA spolufinancovaný z EU, díky kterému se mohl MSK spolu se svými partnery pustit do takto komplexního programu.

Kromě informační podpory mohou aktivní jedinci využít služeb bezplatného poradenství, stát se členy formující se krajské Klimatické Aliance nebo navštívit některou z pořádaných tematických akcí. Pod označením MiSe Klima kromě tohoto webu, který cílí především na subjekty zajišťující plánování a realizaci konkrétních opatření, již nějakou dobu funguje také populárně osvětový profil na Facebooku.

Portfolio nabízených informací a služeb plánujeme do budoucna nadále rozšiřovat a upravovat s ohledem na skutečnou poptávku. Plánujeme přinést konkrétnější šablony a návody nebo se více soustředit na environmentální výchovu a vzdělávání a nabídnout materiály, které mohou poskytovatelé těchto služeb využívat při své činnosti.

Rozhodně nás neváhejte kontaktovat s vlastními náměty na nová témata nebo chybějící informace. Nebráníme se ani navazování bližší spolupráce v rámci tématu klimatické změny a jsme nesmírně vděční za zpětnou vazbu i šíření povědomí o tématu či o námi poskytovaných službách.

Na portálu najdete všechny výstupy projektu LIFE COALA MiSe Klima | miseklima.cz (msk.cz)

V rámci projektu LIFE COALA také vznikla služba poradenství, a to hned ve čtyřech oblastech – dotační poradenství, krajina a sídla, energetika a poradenství pro malé a střední podniky.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.