Půjčka LIBERTY
Menu

Průkazy osob s poruchami autistického spektra (PAS) – formuláře

Průkaz osob s PAS má funkci prevence vzniku náročných situací a funkci odlehčovací v krizových situacích. Pomáhá předcházet situacím, které by vedly k selhání člověka s PAS na veřejnosti a k sociálnímu vyloučení. Napomáhá všem zúčastněným zvládnout zátěžové situace s minimálním negativním dopadem na ně samotné, přispívá k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřešení problému.

Průkaz osoby s PAS

Postup vystavení Průkazu osoby s PAS pro všeobecné praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost
Pokud osoba požádá o vydání průkazu PAS, všeobecný praktický lékař či praktický lékař pro děti a dorost uvedenou diagnózu nestanovuje a vychází ze záznamů pacienta v dokumentaci.
Do karty Průkazu všeobecný praktický lékař či praktický lékař pro děti a dorost vyplní:

Potvrzuje tak, že držitel Průkazu má ve zdravotnické dokumentaci doklad o stanovení odpovídající diagnózy oprávněným specialistou (dětský a dorostový psychiatr, psychiatr, dětský klinický psycholog, klinický psycholog).
Aktualizace bude realizována na žádost osoby s PAS nebo jejího zákonného zástupce v případech zásadní změny v informacích uvedených v Průkazu.
Do zdravotnické dokumentace oprávněného žadatele o Průkaz provede záznam – datum vystavení či aktualizace Průkazu.
Další informace vyplní držitel nebo zákonný zástupce držitele Průkazu a opatří ji aktuální fotografií obvyklých průkazkových rozměrů. Držitel Průkazu nebo jeho zákonný zástupce může Průkaz opatřit též individuálním QR kódem se specifickými informacemi pro komunikaci s jeho držitelem. Bližší informace a postup pro zhotovení QR kódu je dostupný na  webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Průkazy osoby s PAS si mohou všeobecní praktičtí lékaři či praktičtí lékaři pro děti a dorost vyzvednout na odboru zdravotnictví krajského úřadu v místnosti A 631.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.