koronaweb
Menu

Sociální práce se zaměřuje na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování, pokud možno v jejich přirozeném prostředí.

Sociální pracovník klientům nejčastěji pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby, poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva, poskytuje pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomáhá při řešení finančních problémů (např. sjednávání splátkového kalendáře), zajišťuje spolupráci s jinými institucemi a organizacemi apod.

Klienty sociální práce jsou např.

Při řešení nepříznivé životní situace se můžete obrátit na:

Role krajského úřadu

V oblasti sociální práce se krajský úřad zaměřuje na analytickou činnost, sleduje potřeby obyvatel kraje a podle toho se snaží upravovat síť sociálních služeb. Dále se věnujeme metodickému vedení sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a vůči obcím také vykonáváme kontrolní činnost.

Výkon sociální práce se řídí podle platných předpisů, zejména podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Více informací získáte od pracovníků krajského úřadu:

Mgr. Eva Hrbáčková, vedoucí oddělení, koordinace sociální ochrany, včetně sociální práce, eva.hrbackova@msk.cz, tel. č. 595 622 590

Mgr. Irena Drijáková, DiS., opatrovnictví, zvláštní příjemce dávek, sociální práce a poradenství, irena.drijakova@msk.cz, tel. č. 595 622 539

Mgr. Martina Škovránová, sociální práce se zaměřením na osoby zdravotně postižené, seniory a pečující osoby, opatrovnictví, martina.skovranova@msk.cz, tel. č. 595 622 750

Mgr. Andrea Klinkeová, sociální kuratela, sociální práce u osob ohrožených příjmovou nedostatečností, dotace na výkon sociální práce na obci, andrea.klinkeova@msk.cz, tel.: 595 622 142

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.