koronaweb
Menu

Sociální ochrana občanů je zajišťována prostřednictvím systému sociálního zabezpečení.

Celý tento systém je členěn do dílčích částí (podsystémů), a to podle charakteru a délky trvání sociální události, která má být řešena. Rozhodování o nároku na tyto dávky nepatří do kompetencí obecních ani krajských úřadů, ale jejich sociální pracovníci vám mohou poskytnout poradenství pro podání žádosti u příslušného úřadu.

Dávky důchodového pojištění

Žádost o důchod se podává u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, která rozhoduje o nároku na důchod, jeho výši a výplatě.

Více informací o jednotlivých dávkách a postupech pro jejich uplatnění naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Dávky nemocenského pojištění

Zaměstnanec předává žádost o dávku, kterou zpravidla vystavuje lékař, svému zaměstnavateli, který ji spolu s podklady pro stanovení nároku na dávku a její výplatu zasílá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení najdete bližší informace o dávkách.

Dávky státní sociální podpory

Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory se podávají u příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, resp. jejího kontaktního pracoviště.

Dávky hmotné nouze

Žádosti o poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi se podávají u příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, resp. jejího kontaktního pracoviště.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Žádosti o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením se podávají u příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, resp. jejího kontaktního pracoviště.

Bližší informace o jednotlivých dávkách naleznete na webových stránkách úřadů, které o nich rozhodují:

V brožuře Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje, naleznete souhrnné informace zaměřené na náš kraj.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.