koronaweb
Menu

Opatrovnictví je jednou z forem zastoupení, kdy opatrovníka jmenuje soud.

Opatrovník je jmenován v situaci, kdy zletilá osoba potřebuje pomoc jiné osoby k ochraně svých práv a k plnění svých povinností a není schopna zcela samostatně jednat. Důvodem pro jmenování opatrovníka je např. neuspokojivý zdravotní stav, věk, duševní onemocnění apod.

Opatrovníkem může být soukromá osoba, např. příbuzný opatrovance (sourozenec, rodič apod.), nebo i jiná fyzická osoba (např. soused, kamarád). Pokud nikdo takový není, je opatrovanci ustanoven tzv. veřejný opatrovník, obec. Plnění povinností opatrovníka sleduje soud, který jej do funkce ustanovil. V případě veřejného opatrovníka navíc kontrolu postupů provádí krajský úřad.

Bližší informace naleznete:

Informace o opatrovnictví, případně podporu a pomoc opatrovníkovi či opatrovanci poskytnou:

Více informací získáte od pracovníků krajského úřadu:

Mgr. Irena Drijáková, DiS., irena.drijakova@msk.cz, tel. č. 595 622 539

Mgr. Martina Škovránová, martina.skovranova@msk.cz, tel. č. 595 622 750

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.