Půjčka LIBERTY
Menu

Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2021–2026

Zpracovala: Pracovní skupina pro přípravu Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2021–2026 ve spolupráci s Komisí pro občany se zdravotním postižením rady kraje.

Obsah: Úvodní slovo aneb "Svět pro všechny – kraj pro všechny"
Ukotvení Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Cíl
Východiska

Zásady

  1. Koordinace a monitorování plnění
  2. Přístupnost informací
  3. Přístupnost staveb
  4. Přístupnost dopravy
  5. Oblast vzdělávání
  6. Oblast zaměstnávání
  7. Oblast zdravotnictví
  8. Oblast sociální
  9. Oblast kultury, sportu a volného času

Ohlédnutí zpět
Seznam použitých zkratek

V rámci aktivity 8.8 strategického dokumentu byla zmapována síť půjčoven kompenzačních pomůcek v Moravskoslezském kraji. Dostatečné zajištění dostupných půjčoven kompenzačních pomůcek je jedním z nástrojů, jak ulehčit nelehkou situaci pečujícím osobám, kteří pečují v domácím prostředí o osobu blízkou.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.