Půjčka LIBERTY
Menu

Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Krajská síť sociálních služeb je dlouhodobě rozvíjena v rámci procesu střednědobého plánování sociálních služeb a je souhrnem sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji. Moravskoslezský kraj zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území včetně stanovení sítě sociálních služeb.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1416 ze dne 7. 9. 2023 byla stanovena Krajská síť k 1. 1. 2024, která však bude i nadále na základě požadavků ze strany zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb aktualizována tak, aby byla zajištěna dostupnost potřebné pomoci na území Moravskoslezského kraje.

Postupy aktualizací Krajské sítě Moravskoslezského kraje upravuje dokument Metodika aktualizace Krajské sítě schválená radou kraje dne 21. 8. 2023. Součástí uvedené Metodiky je také Čestné prohlášení o dodržení minimálního personálního standardu a splnění povinného kvalitativního kritéria.

Kontaktní osoby:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.