Menu

Chcete se stát zemědělským podnikatelem?

Kdo je zemědělský podnikatel?

Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma osob, které poskytují dočasně nebo příležitostně služby, podle předpisu Evropských společenství, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel.

Podmínky pro zaevidování zemědělského podnikatele příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností:


Správní poplatky

Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence činí 1.000 Kč, změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500 Kč a za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100 Kč.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.