Půjčka LIBERTY
Menu

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje

Nemateriálním statkem (souborem nemateriálních statků) tradiční lidové kultury se rozumí zkušenosti, znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti, jakož i nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny a v některých případech též jednotlivci považují za součást svého nemateriálního kulturního dědictví. Toto nemateriální kulturní dědictví, předávané z generace na generaci, je společenstvími a skupinami lidí neustále přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci s přírodou a na jejich historii, je znakem jejich identity a kontinuity, podporuje takto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti.

Za takto vymezené nemateriální kulturní dědictví se považují jevy, které náležejí do těchto oblastí:

Nositelem nemateriálního statku se rozumí jednotlivec nebo společenství, které uchovává, přetváří a předává nemateriální statek dalším generacím.

Navrhovateli nemateriálního statku mohou být fyzické i právnické osoby, např. vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby, působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy.

Návrh musí být podán v souladu s Metodickým pokynem pro tvorbu a vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje a musí obsahovat údaje uvedené v příloze Metodického pokynu.

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje

Jízda okolo osení – Rajtování v Lukavci u Fulneku
Zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje na základě usnesení rady kraje č. 22/1949 ze dne 10. 10. 2017.

Ověnžok – točivý párový tanec
Zapsán na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje na základě usnesení rady kraje č. 22/1949 ze dne 10. 10. 2017.

Dudáctví na Těšínsku
Zapsán na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje na základě usnesení rady kraje č. 72/6511 ze dne 21. 10. 2019.

Stavění máje
Zapsáno na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje na základě usnesení rady kraje č. 13/784 ze dne 29. 3. 2021.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.