Půjčka LIBERTY
Menu

Moravskoslezský kraj je územím, kde se stýkají hranice tří států – České republiky, Slovenska a Polska. Z pohledu lidové kultury je krajem, kde se setkávají národopisné oblasti Kravařska, Lašska, Valašska, Oderska, Těšínska, Hlučínska, Opavska, Krnovska, Bruntálska, Ostravska. V jednotlivých regionech existuje mnoho dochovaných artefaktů a památek tradičního lidového stavitelství, řada souborů a zájmových sdružení oživujících zaniklou tradiční lidovou kulturu a také řemeslníci navazující na tradiční lidovou výrobu. Mezi kronikáři obcí jsou zastoupeni sběratelé artefaktů lidové kultury.

Rada kraje na své schůzi dne 5. 4. 2016, usnesením č. 95/7455 schválila dokument Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v Moravskoslezském kraji na léta 2016 až 2020 (formát pdf, velikost 1 MB) Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v Moravskoslezském kraji na léta 2016 až 2020. Ta přímo navazuje na dokument Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2016–2020.

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu

Ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, schválené usnesením vlády ČR č. 571 ze dne 11. 6. 2003, části B/4.2.6 byly v Moravskoslezském kraji funkcí Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu pověřeny dle své územní působnosti dvě odborné instituce:

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu jsou pověřena funkcí informačního, školícího a metodického pracoviště. Hlavní činnost regionálních pracovišť představuje:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.