Půjčka LIBERTY
Menu
Muzeum Novojičínska

Muzeum Novojičínska bylo založeno v roce 1887, nicméně jeho předchůdce, tzv. Kattauerovo školní muzeum, působil v Novém Jičíně již od roku 1849. V roce 1940 bylo přemístěno do Žerotínského zámku, kde sídlí dodnes. Součástí muzea je devět poboček přístupných veřejnosti. Sbírky dokumentují vývoj přírody a společnosti na území Kravařska, Lašska a Valašska, a to v oborech botanika, zoologie, entomologie, geologie, mineralogie a paleontologie, archeologie, historie, numismatika, militárie, etnografie, výtvarné umění, kamenné plastiky a stavební artefakty, keramika a sklo, nábytek, textil a móda, staré tisky. Ke specializovaným sbírkám řadíme unikátní sbírku klobouků a pokrývek hlavy, která patří k evropským unikátům.

Expozice

Žerotínský zámek

Původně opevněný kamenný dům pánů z Kravař byl na počátku 16. století přestavěn pány ze Žerotína do podoby citadely s devíti obrannými věžicemi. Po odchodu Žerotínů roku 1558 se zámek načas stal sídlem radnice a po roce 1624 hospodářským střediskem nové vrchnosti – hejtmana novojičínského jezuitského panství. Zrušením řádu jezuitů přešel zámek pod správu Tereziánské akademie z Vídně. Po roce 1945 se stal sídlem muzea, v současnosti Muzea Novojičínska.

Zámek Kunín

Zámek v Kuníně se řadí mezi nejcennější barokní zámky celé severní Moravy a Slezska. Na místě staré jednopatrové tvrze zde v letech 1726–1734 nechala hrabata z Harrachu vybudovat malý venkovský zámek. Architektem zámku byl věhlasný Johann Lucas von Hildebrandt. Zdevastovaný zámek prošel od roku 2000 rozsáhlou rekonstrukcí a postupně se do něj vrátily původní zámecké sbírky.

Zámek Nová Horka

Zámek Nová Horka se nachází v městské části Nová Horka, jež náleží ke Studénce. Ještě v roce 2015 sloužil zámek jako velkokapacitní sociální ústav. Od roku 2016 je pobočkou Muzea Novojičínska a v roce 2020 byl po rozsáhlé obnově otevřen veřejnosti.

Centrum tradičních technologií – CETRAT Příbor

Příborské muzeum bylo založeno v roce 1912 a po roce 1945 bylo umístěno do budovy bývalé piaristické koleje, která byla založena roku 1694 biskupem Karlem II. Z Lichtenštejna. Nejvýznamnější kulturní památkou, budovanou po dlouhá desítiletí od vzniku piaristické koleje, je její knihovna. Do března 2020 zde sídlilo Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře, které návštěvníkům nabízelo expozici historie města Příbora, pamětní síň příborského rodáka Sigmunda Freuda a dva výstavní sály. Vzhledem k tomu, že se muzeum v Příboře již několik let ve své odborné a prezentační činnosti věnuje archaickým a tradičním technologiím zpracování přírodních materiálů, přistoupilo k transformaci příborské pobočky z Muzea a pamětní síně S. Freuda v Centrum tradičních technologií – uváděné pod zkratkou CETRAT Příbor.

Expozice J. A. Komenského ve Fulneku

Budova sboru, ve které dnes sídlí Památník Jana Amose Komenského, je součástí areálu bývalého bratrského sboru ve Fulneku původem z roku 1484. Jeho dnešní podoba je výsledkem mnoha stavebních úprav. V letech 1618–1621 byl správcem místního sboru Jan Amos Komenský (1592–1670) a s jeho odchodem v roce 1621 zaniká i sbor. V 50. letech 20. století zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce a v roce 1954 byl veřejnosti zpřístupněn Památník J. A. Komenského ve Fulneku. Areál byl v roce 1962 vyhlášen národní kulturní památkou. V současné době objekt prochází rozsáhlouho rekonstrukcí včetně přípravy nové expozice.

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Muzeum sídlí v budově bývalé chlapecké školy z roku 1876. Po rekonstrukci objektu a instalaci nových expozic bylo muzeum v rámci projektu Evropské unie v součinnosti s Moravskoslezským krajem otevřeno v roce 2007. Expozice jsou věnovány historii města, národopisu, počátkům organizované turistiky, historii tkalcovské výroby a barvířství, vystěhovalectví a kulturnímu, společenskému i výtvarnému životu v regionu Frenštátska.

Muzeum Šipka

Objekt muzea se nachází při vstupu na náměstí ve Štramberku. V letech 2016–2020 prošel kompletní stavební rekonstrukcí, která byla podpořena z prostředků evropského dotačního titulu IROP. Expozice vychází z přírodního a historických bohatství a souvislostí území Štramberku, konkrétně lokalit Kotouč a jeskyně Šipka.

Památník Františka Palackého v Hodslavicích

Dům vystavěl na konci 18. století Jiří Palacký, otec Františka Palackého, který zde zřídil evangelickou školu. V roce 1880 domek odkoupil Spolek pro zachování domku Františka Palackého, aby jej zpřístupnil veřejnosti. V roce 1948 zde byl zřízen Památník Františka Palackého. Stálá expozice o životě a díle Františka Palackého, která zahrnuje také stručné dějiny jeho rodné obce Hodslavice a rodnou komůrku s původní rodnou kolébkou Otce národa. Rodný dům Františka Palackého byl prohlášen v roce 1978 za národní kulturní památku.


Kontakty:

Žerotínský zámek v Novém Jičíně

28. října 12, 741 11 Nový Jičín
tel. 556 701 156
e‑mail sekretariat@muzeumnj.cz
otevírací doba

Zámek Kunín

Kunín 1, 742 51 Kunín
tel. 556 749 420
e‑mail kunin@muzeumnj.cz
otevírací doba

Centrum tradičních technologií Příbor

Lidická 50, 742 58 Příbor
tel. 556 725 191
e‑mail pribor@muzeumnj.cz
otevírací doba

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Horní 220, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel. 556 835 936
e‑mail frenstat@muzeumnj.cz
otevírací doba

Muzeum Šipka ve Štramberku

Náměstí 31, 742 66 Štramberk
tel. 553 034 519
e‑mail sekretariat@muzeumnj.cz
otevírací doba

Památník Františka Palackého v Hodslavicích

Hodslavice 108, 742 71 Hodslavice
tel. 556 750 555, 556 701 156
e‑mail sekretariat@muzeumnj.cz
otevírací doba

Expozice J. A. Komenského ve Fulneku

Sborová 80, 742 45 Fulnek
e‑mail sekretariat@muzeumnj.cz

facebook

instagram

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.