Půjčka LIBERTY
Menu
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace je významnou kulturní a vzdělávací institucí Moravskoslezského kraje. Byla založena v roce 1951 jako Státní studijní knihovna v Ostravě. Od svého počátku je umístěna v budově Nové radnice na Prokešově náměstí, tedy v samotném centru Ostravy. Je místem, v němž se prolínají moderní trendy s tradičním knihovnictvím.

Služby vědecké knihovny

Cílovými skupinami jsou studenti, pedagogové, vědci a odborná veřejnost. Knihovna tedy poskytuje služby, které usilují o podporu akademické excelentnosti a konkurenceschopnosti v domácím i mezinárodním prostředí. Široké veřejnosti nabízí vzdělávací kurzy, popularizuje vědu a vědecké poznatky. Vytváří profesionální a na prostoru nezávislé služby, které pomáhají vytvořit rovný přístup k vědeckým informacím a vzdělávání.
Moravskoslezská vědecká knihovna nabízí přístup nejen ke klasickým knižním fondům, ale také k elektronickým zdrojům (databáze, e‑knihy, e‑learning), zvukovým dokumentům (hudební CD, audioknihy) či deskovým hrám. Vytváří speciální fond pro uživatele se zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Speciální pozornost věnuje regionální literatuře – buduje a propaguje Digitální knihovnu Moravskoslezského kraje, zpracovává regionální retrospektivní bibliografie a publikuje regionální e‑knihy a audioknihy. Je garantem regionálních funkcí knihoven a organizátorem vzdělávání knihovníků Moravskoslezského kraje.
V Moravskoslezské vědecké knihovně najde návštěvník vyváženou kombinaci péče o kulturní dědictví a využití moderních digitálních technologií jak ve službách obecně, tak v přístupu k informacím. Je vhodným místem k práci, učení i setkávání.


Kontakty:

Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková organizace
Prokešovo náměstí 1802/9
702 00 Ostrava
telefon 596 118 881–2
e‑mail msvk@svkos.cz

facebook
instagram

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.