Menu

Kulturní akce krajského a nadregionálního významu

Finanční prostředky jsou určeny na podporu zásadních kulturních projektů a akcí, které se konají v Moravskoslezském kraji a svým významem přesahují jeho hranice i hranice České republiky. Převážně se jedná o vybrané tradiční a každoročně se opakující kulturní akce krajského a nadregionálního významu.Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu kraje jsou často rozhodující pro realizaci těchto různorodých akcí a napomáhají k obohacování a rozvoji kulturního a společenského života jak v samotném kraji, tak mimo jeho hranice.

Projekty podpořené v roce 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.