Menu

Povinnosti subjektů v oblasti audiovize vymezuje zákon č. 249/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti výrobce českého audiovizuálního díla:

Povinnosti distributora audiovizuálního díla:

Povinnosti pořadatele:

Povinnosti provozovatele prodejny nebo půjčovny:

Dohled nad dodržováním povinností podle zákona o audiovizi provádí krajský úřad (§ 9) a obecní úřad (§ 9a) v přenesené působnosti.

Správní delikty, kterých se mohou dopustit právnické osoby (výrobce českého audiovizuálního díla, koproducent, distributor, pořadatel a provozovatel prodejny nebo půjčovny), jsou uvedeny v ustanovení § 10 odst. 1 až 4, horní hranice výše pokut v odst. 5. Správní delikty podle § 10 odst. 1 a 2 projednává v prvním stupni krajský úřad kraje, v němž má výrobce, koproducent nebo distributor sídlo nebo bydliště, popř. místo podnikání (§ 10a odst. 4). Správní delikty podle § 10 odst. 3 a 4 projednává v prvním stupni obecní úřad obce, v níž má pořadatel, provozovatel prodejny nebo půjčovny sídlo nebo bydliště, popř. místo podnikání (§ 10a odst. 5).

Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby (§ 10a odst. 6).

Zákon se nevztahuje na audiovizuální díla určená ke zveřejnění prostřednictvím televizního vysílání nebo Internetu (§ 10c).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.