Půjčka LIBERTY
Menu
Galerie výtvarného umění v Ostravě
foto: Roman Polášek

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace (dále jen „GVUO“) pečuje o 23 000 uměleckých předmětů. Výstavní prostory GVUO se nacházejí přímo v centru města v Domě umění, památkově chráněné budově z roku 1926, která patří mezi skvosty ostravské architektury.

Historie

Roku 1923 byl založen Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, který měl za cíl postavit ve městě novou výstavní síň. V architektonické soutěži byl vybrán návrh Františka Fialy a Vladimíra Wallenfelse, žáků Kotěry a Gočára. Dům umění byl slavnostně otevřen 13. května 1926. Duchovní otec galerie, stavitel a mecenáš František Jureček, se otevření bohužel nedožil, ale ještě před svou smrtí daroval téměř celou svou uměleckou sbírku Domu umění, kde byla jako tzv. Jurečkova galerie trvale vystavena.
Umělecké sbírky přečkaly bombardování Ostravska v závěru druhé světové války bezpečně ukryty v dřevěném kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem díky Aloisi Sprušilovi, řediteli Domu umění, a Eduardu Šebelovi, řediteli Vítkovické báňské a hutní společnosti. Od 60. let 20. století galerie pravidelně a promyšleně rozšiřuje své umělecké sbírky. V roce 2008 GVUO získala budovu na Poděbradově ulici v blízkosti Domu umění, která je dnes využívána jako Správní a dokumentační centrum galerie, nachází se v ní i veřejná galerijní knihovna s badatelnou.

Sbírky

Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje sbírky, jejichž rozsah a kvalita ji řadí mezi pětici nejvýznamnějších galerií České republiky. Sbírka starého umění představuje solitérní díla hlavních uměleckých center od 15. do konce 18. století s převahou italské malby a několika vynikajícími díly rudolfinského manýrismu (Domenico Fetti, Marco Bello, Hans von Aachen). Sbírka českého umění 19. století je jednou z největších v České republice a rovnoměrně mapuje vývoj celého období s přesahem do moderny (rodina Mánesů, Mikoláš Aleš, Josef Myslbek, Vojtěch Hynais, Alfons Mucha, František Kupka). Sbírka českého umění 20. století zahrnuje díla význačných osobností českého moderního umění od zakladatelských generací až po současnost (Miloš Jiránek, Antonín Procházka, Václav Špála, Jan Zrzavý, Emil Filla, Vladimír Boudník, Michael Rittstein, Jakub Špaňhel). Obrazovou kolekci doplňuje přehled vývoje českého moderního sochařství a rozsáhlá kolekce kreseb a grafiky (Otto Gutfreund, Stanislav Kolíbal, Krištof Kintera). Sbírka výtvarného umění regionu zahrnuje díla osobností spjatých životem či tvorbou se severní Moravou od počátku 20. století do současnosti (Ferdiš Duša, Helena Salichová, Vladimír Kristin, Augustin Handzel, Bohumír Dvorský, Jaroslav Kapec, Eduard Ovčáček, Antonín Kroča). Nově založená Sbírka fotografií zahrnuje například tvorbu Jindřicha Štreita, Lukáše Jasanského a Martina Poláka, Dity Pepe, Viktora Koláře a dalších.

Knihovna GVUO

Jediná veřejně přístupná galerijní knihovna v Moravskoslezském kraji se nachází v budově Správního a dokumentačního centra GVUO na Poděbradově ulici. Knihovna GVUO nabízí výběr z přibližně 26 000 monografií, katalogů výstav, časopisů a jiných titulů z oblasti umění, teorie a dějin umění i příbuzných odvětví. Studovna disponuje badatelskými místy a přístupem na internet.


Kontaky

Dům umění

Jurečkova 9, 702 00 Ostrava
tel.: 596 115 425, 734 437 178
Otevírací doba:
ÚT–NE 10:00–18:00

Správní a dokumentační centrum, Knihovna

Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
tel.: 596 112 566
Provozní hodiny knihovny:
středa 8:00–16:00
čtvrtek 10:00–17:45

e‑mail: info@gvuo.cz
facebook
instagram
X
youtube

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.