Půjčka LIBERTY
Menu

Plán obrany České republiky

je základním plánovacím dokumentem pro řízení a organizaci zajišťování obrany státu. Je tvořen souborem dokumentů, které stanovují opatření k zajištění obrany státu a ke splnění požadavků na zabezpečení mezinárodních smluvních závazků o společné obraně a podle situace účast ozbrojených sil České republiky na činnostech mezinárodních organizací ve prospěch míru, na mírových operacích a jejich podílu při záchranných pracích a při plnění humanitárních úkolů. Krajský úřad Moravskoslezského kraje pro Plán obrany České republiky zpracovává tzv. Dílčí plán obrany. Na území kraje plní úkoly obrany státu také Krajské vojenské velitelství Ostrava.

Obrana státu

Příprava občanů k obraně státu

Provádění přípravy občanů k obraně státu se řídí zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR. Příprava je dobrovolná a má charakter vzdělávání. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v této oblasti spolupracuje s občanskými sdruženími a dalšími právnickými osobami. Koordinaci této přípravy provádí Ministerstvo obrany ČR.

Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla, a to ani s profesionalizací Armády České republiky.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.