koronaweb
Menu

Moravskoslezský kraj dlouhodobě realizuje projekty, jejichž cílem je rozvoj odborného, technického, jazykového a přírodovědného vzdělávání. Proto i v programovém období 2014–2020 v rámci investičních projektů bylo jeho záměrem zlepšit praktické vyučování studentů technických oborů. V projektech se Moravskoslezský kraj zaměřil také na vytváření a optimální fungování inkluzivního vzdělávacího prostředí, podporu rozvoje matematické a jazykové gramotnosti, zkvalitnění počátečního a dalšího vzdělávání včetně vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál

Elektrolaboratoře

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje III

Laboratoře technických měření

Laboratoře virtuální reality

Moderní metody pěstování rostlin

Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86

Modernizace výuky informačních technologií II

Modernizace výuky přírodovědných předmětů I

Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)

Modernizace výuky svařování

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

Podpora technických a řemeslných oborů v MSK

Podpora výuky CNC obrábění

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V

Přírodní vědy v technických oborech

Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě

Výuka pro Průmysl 4.0

Výuka pro Průmysl 4.0 II

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.