koronaweb
Menu

Moravskoslezský kraj je vlastníkem silniční sítě komunikací II. a III. třídy o celkové o délce 2735 km. V programovém období 2014–2020 navázal v rámci rekonstrukce a rozšiřování silniční sítě na předchozí programové období a pokračoval v rekonstrukci a modernizaci silniční sítě ve vlastnictví kraje. V oblasti silniční infrastruktury realizoval Moravskoslezský kraj řadu investičních akcí na komunikacích II. a III. třídy s podporou evropských dotací.

Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura

Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek

Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek–Místek

Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá

Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry - Jakubčovice n. Odrou

Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou - hr. okresu Opava

Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje

Rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko

Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 ul. Orlovská

Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí

Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II

Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá

Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská

Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa

Rekonstrukce MÚK Bazaly - I. etapa

Rekonstrukce MÚK Bazaly II. etapa

Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice

Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín

Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah

Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek–Místek – Lískovec

RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb

Silnice 2017 Frýdek-Místek

Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hranice okr. NJ vč. OZ

Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ

Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské

Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)

Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec

Silnice II/468 Třinec ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí

Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa

Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra

Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od vodárny po křižovatku se sil. I/11 včetně mostů

Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.