koronaweb
Menu

V programovém období 2014–2020 se Moravskoslezský kraj v oblasti bezpečnosti a krizového řízení zaměřil na připravenost a akceschopnost bezpečnostních složek. Pozornost byla věnována především Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Cílem projektů bylo nejen zvýšit odbornou úroveň znalostí a praktických dovedností jeho členů, ale také zvýšit jejich připravenost v rámci nasazení do mezinárodních záchranných operací.

Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných situací v silničních a železničních tunelech

Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie

Zvyšování akceschopnosti vyhledávacích a záchranných modulů USAR a WASAR

Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.