Menu

Podpora odpadového hospodářství pro rok 2023

Lhůta pro podání žádostí je od 5. 6. do 30. 6. 2023.

Kód programu: ŽPZ/05/2023

Rada kraje na své schůzi dne 3. 4. 2023 usnesením č. 65/4860 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 5. 6. 2023 (00:00 hod.) do 30. 6. 2023 (23:59 hod.).

Kontaktní osoby

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2023

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2023

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.